Tekstiili- ja vaatealan yritysten taloudellinen tilanne vaihtelee suuresti

Tekstiili- ja vaatealalla on havaittavissa varovaisen myönteisiä merkkejä ja kasvua alkuvuoden 2017 aikana, mutta alan yrityskohtainen taloudellinen tilanne vaihtelee laidasta laitaan. Alkava uusi kasvu ei ole vielä nostanut alan liikevaihtoa finanssikriisiä edeltävälle tasolle.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenistä 13 prosenttia teki hyvän tuloksen vuonna 2016. Tyydyttävä tulos oli 21 prosentilla ja heikko 21 prosentilla. Peräti 29 prosenttia jäsenyrityksistä teki tappiota. Jäsenistä 16 prosentin tuloksesta ei ole tietoa saatavilla. Tässä joukossa on paljon uusia, vuosina 2016 ja 2017 perustettuja yrityksiä.

Neuvottelut alan työehtosopimuksista ovat parhaillaan alkamassa. Yritysten taloudellisen tilanteen iso vaihtelu korostaa tarvetta yrityskohtaiselle päätöksenteolle.

Tekstiili- ja vaatealan yrityksissä on jo erittäin hyviä kokemuksia työelämän kysymyksistä sopimisesta yritystasolla. Esimerkiksi kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksestä 24 tunnilla neuvoteltiin työpaikoilla, ja alan yrityksissä löydettiin yritysten tuottavuutta tukevia ratkaisuja hyvässä yhteisymmärryksessä työntekijäosapuolten kanssa.

”Tekstiili- ja vaateala on esimerkki alasta, jossa työpaikoilla sopiminen on yleistynyt esimerkiksi työehdoista ja työaikajärjestelystä sopiessa. Toivon, että pystymme jatkamaan tässä samassa hyvässä hengessä,” sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

”Syksyn neuvotteluissa pitäisi pyrkiä ratkaisuun, joka tukee orastavaa kasvua, auttaa alaa jälleen elpymään ja edistää osaltaan alan työllisyyttä,” Auvinen sanoo.

Tekstiili- ja vaateala ei ole toistaiseksi päässyt samaan kasvun tahtiin kuin muu suomalainen teollisuus keskimäärin. Vaatealalla vienti on elpynyt ilahduttavasti. Huono kotimaan myynti kuitenkin pitää vaatealan yritysten kokonaistilannetta edelleen miinuksella. Tekstiilialalla tilanne näyttää keskimäärin hieman myönteisemmältä.

Alan erityispiirteitä ovat pienten yritysten suuri määrä sekä erittäin voimakas kansainvälinen kilpailu. Työvoimakustannuksilla on merkittävä vaikutus yritysten työllistämis- ja investointimahdollisuuksiin.

 

Fakta

– Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa ja valmistuttamisessa toimii Suomessa noin 700 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 5000 henkilöä.

– Vaatteiden valmistuksessa ja valmistuttamisessa yritysten kokonaisliikevaihto on kutistunut yhtäjaksoisesti viimeiset viisi vuotta, edellisen kerran kasvua vuonna 2011.

Tämän vuoden tammi-toukokuussa liikevaihto +1,2 %.

– Tekstiilien valmistuksessa ja valmistuttamisessa vuodet 2015-2016 ovat olleet maltillista kasvua.

Liikevaihto ei ole kuitenkaan vielä palannut finanssikriisiä edeltävälle tasolle.

Tämän vuoden tammi-toukokuussa liikevaihto + 2,4%.

– Tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimus on voimassa marraskuuhun 2017 saakka ja toimihenkilösopimus tammikuuhun 2018 saakka.

 

Tutustu tilastoihin: Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne elokuu 2017

Uutista muokattu 23.8.2017, lisätty maininta jäsenyrityksistä, joiden tulostietoja ei ole vielä saatavilla.