Tekstiili-, vaate- ja muotiala tarvitsee osaajia sekä teolliseen työhön että kansainvälisen liiketoimintaan

Miten löytää osaavaa työvoimaa, vastaako nykyinen koulutus työelämän tarpeita? Näistä isoista kysymyksistä on keskusteltu viime aikoina paljon julkisuudessa. Myös tekstiili- ja vaatealan yritykset painivat tämän ongelman kanssa. Osaamisen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tarvitaan sekä teollisen työn osaamista että kansainvälistymistä tukevaa osaamista.

Nokialla toimintansa elokuussa aloittaneen Nokian Neulomon rekrytointihaasteet ovat hyvä esimerkki alan yritysten kohtaamista ongelmista. Neulomoon on haettu elokuusta lähtien teollisen monivaiheompelun osaajia, mutta heikoin tuloksin. Teolliseen ompeluun ei löydy oikeaa osaamista, sillä iso osa kokelaista ei pysty riittävän nopeaan ja samalla laadukkaaseen ompelutyöhön. Samaan aikaan alalla on 590 työtöntä ompelijaa.

Alan osaamistarpeita: Kansainvälinen liiketoiminta, materiaalit,
markkinointi, brändinrakentaminen,
myynti,
liiketoiminnan kehittäminen,
suunnittelu,
tuotekehitys, teollinen monivaiheompelu
ja kielitaito.

Nokian Neulomon kohtaamat ongelmat johtuvat osin siitä, että alan koulutus keskittyy tällä hetkellä voimakkaasti käsityömäiseen valmistamiseen teollisen valmistamisen sijaan. Suomessa tarvitaan edelleen teollisen monivaiheompelun osaajia, vaikka perinteinen valmistaminen Suomessa on vähentynyt.

Yrityksissä tarvitaan edelleen myös materiaaliosaamista, vaikka yrityksellä ei valmistusta Suomessa olisikaan. Muita olennaisia osaamisaloja tulevaisuudessa ovat markkinointi, brändinrakentaminen, myynti, liiketoiminnan kehittäminen, suunnittelu, tuotekehitys, teollinen monivaiheompelu ja kielitaito.

Samaan aikaan alalle tarvitaan uudenlaista liiketoimintaosaamista, kun suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset suuntaavat yhä enemmän kansainvälisille markkinoille. Alan yritykset toimivat osana globaaleja hankinta- ja toimitusketjuja. Jotta yritykset voisivat pärjätä kansainvälisillä markkinoilla, on alan koulutuksen tarjottava huomattavasti nykyistä enemmän opetusta, joka antaa valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan.

Alan koulutuksen tulee uudistua, jotta alan yrityksillä on edellytykset kasvaa ja kansainvälistyä. Koulutuksen tarjoajien on pystyttävä tarjoamaan alalle oikeaa osaamista. Tämä edellyttää uusia opetussisältöjä myös nykyiseen koulutustarjontaan.

Suomen Tekstiili & Muoti ry toteutti jäsenistönsä koulutuskysyntää ja toimialan koulutustarjontaa koskevan koulutusselvityksen keväällä 2016. Selvityksestä saadut tulokset paljastavat, että tällä hetkellä Suomessa tarjottu tekstiili- ja muotialan koulutus ei vastaa yritysten osaamistarpeita. Tästä syystä työnantajat joutuvat usein kouluttamaan työntekijänsä itse.