Tekstiilialalla merkittävät mahdollisuudet luontokadon pysäyttämisessä – kiertotaloustoimet keskiössä

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on noussut ilmastokriisin ohella yhä vahvemmin yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. Teemana luontokato on kuitenkin 5–10 vuotta ilmastokriisiä jäljessä, joten toimien aloittaminen luontokadon pysäyttämiseksi on ajankohtaista juuri nyt.

Luontokadon tahti kiihtyy hälyttävää vauhtia – myös Suomessa. Tilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti, sillä kaikki taloudellinen toimintamme sekä hyvinvointimme ovat riippuvaisia luonnosta. Tämä oli avainviesti Suomen Tekstiili & Muodin vastuullisuuskoulutuksessa, jossa Sitra, Gaia Consulting ja Reima nostivat puheenvuoroissaan esiin luonnon monimuotoisuutta tekstiilisektorin näkökulmasta.

Tekstiilisektori yksi neljästä avainsektorista luontokadon pysäyttämisessä kiertotaloustoimien avulla

Sitran tuoreessa selvityksessä mallinnettiin ensimmäistä kertaa maailmassa kvantitatiivisesti maankäytön muutosten kautta neljän avainsektorin kiertotaloustoimien vaikutusta maailmanlaajuiseen luonnon monimuotoisuuteen. Skenaarion mukaan, tekstiilialan kiertotaloustoimenpiteillä, eli tekstiilien kestävyyden, käyttöasteen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämisellä sekä uudistavan viljelyn periaatteiden käyttöönotolla vapautuisi 24 miljoonaa hehtaaria puuvillan viljelyalaa muuhun käyttöön. Yhdessä kolmen muun avainsektorin kiertotaloustoimien kanssa selvityksen mukaan luontokato voidaan pysäyttää ja luonnon monimuotoisuus globaalisti palauttaa vuoden 2000 tasolle vuoteen 2035 mennessä.

Selvityksen keskeinen viesti on, että kiertotaloutta täytyy vauhdittaa, jos ilmastokriisi ja luontokato halutaan ratkaista. Kiertotaloustoimet ja niiden vaikutukset eroavat kuitenkin toisistaan alueellisesti, joten yritysten on hyvä ymmärtää, miten ne ovat riippuvaisia luonnosta ja miten ne vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen suorasti ja epäsuorasti arvoketjujensa kautta.

Miten yrityksen oma luontotyö tulisi aloittaa?

Luontokadon vakavuuteen on viime aikoina herätty päättäjien, kuluttajien ja rahoittajien taholla. Sääntely-ympäristöön on tulossa muutoksia biodiversiteetin huomioimisesta ja toimenpiteistä raportoimisesta. Vaatimukset tulevat koskemaan tulevaisuudessa ydinliiketoiminnan lisäksi koko arvoketjua.

Rahoittajat karttavat tulevaisuuden riskejä ja suosivat yrityksiä, jotka ovat varautuneet toimintaympäristön muutoksiin. Myös kuluttajien ostopäätöksissä luontoarvot painavat yhä enemmän. Luonnon monimuotoisuus on nousemassa kovaa vauhtia ratkaisevan tärkeäksi kysymykseksi liiketoiminnalle ja yritysvastuulle ilmastokriisin tavoin.

Vastuullisuuskoulutuksessa Gaia Consulting esitteli Sitralle luotua 12 luontoaskeleen konkreettista työkalua, joka tarjoaa yrityksille tukea luonnon monimuotoisuustyön painopisteiden määrittelyyn, luontoriippuvuuksien ja -vaikutusten arviointiin, tulosten tulkintaan, tavoitteenasetantaan sekä toimenpiteisiin ja seurantaan. Työkalut eivät tarjoa yhtä valmista ratkaisua, vaan opastavat ottamaan luonnon monimuotoisuuden haltuun yrityksen omista lähtökohdista käsin.

Tilaisuudessa oli puhumassa myös Reima, joka on valittu juuri alkaneeseen FIBSin ja Sitran pilottiohjelmaan, jossa tarkoituksena on asettaa yrityksille tiedeperusteiset luontotavoitteet. Suomessa pilottiohjelmaan valittiin 10 eri yritystä. Työ pohjautuu Science Based Targets Networkin kehittämiin tieteisiin pohjautuviin luontotavoitteisiin.

Tutustu lisää:

Sitran selvitys kiertotalous luontokadon pysäyttäjänä

Sitran webinaari kiertotalous luontokadon pysäyttäjänä  -selvityksen julkaisusta

12 luontoaskelta yritykselle ‒ vahvista bisnestä luontotoimilla 

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone