Tekstiilialan yrityksillä vahva kiinnostus kiertotalouteen

25.5. järjestetyssä Tekstiili, muoti ja kiertotalous? –seminaarissa oli paikalla satakunta tekstiilialan ammattilaista kuulemassa alan uusia tuulia kiertotalouteen liittyen. Sitran ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n järjestämän tilaisuuden tarkoituksena oli herättää alaa ajattelemaan uudella tavalla sekä aktivoida yrityksiä mukaan yhteiseen kiertotaloushankkeeseen.

Article image

Mitä kiertotalous tekstiilialalla sitten voisi olla? Uudenlaista ajattelua…Uutta liiketoimintaa vaikkapa palveluiden, kuten vuokrauksen ja korjauksen, parissa… Kestävämmin valmistettua ajatonta designia… Tilaisuuden pääpuhuja Filippa K:n vastuullisuusjohtaja Elin Larsson totesi, että tilanne ei voi jatkua nykyisellään. Vaatteet tulisi valmistaa laadukkaammista materiaaleista, ja tuotteen ja materiaalin arvo tulee säilyttää uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä. Tarvitsemme uudenlaista tapaa valmistaa ja käyttää tekstiilejä.

Lisäksi panelistit toivat esille, että kuluttajien asenteiden muokkaaminen ja muutoksen seuraaminen ovat avainasemassa kiertotalousajattelussa. Tarvitaan uudenlaisia materiaaleja ja uusia tuotantotapoja. Valmistettuja tuotteita ja niiden sisältämiä materiaaleja tulee jälleen arvostaa.

Hankkeen taustaksi tehdyssä selvityksessä todettiin, että alan yritykset suhtatuvat taloudellisesti huonosta ajasta huolimatta positiivisesti omaan tilanteeseensa ja alan tulevaisuuteen. Kiertotalous oli monille yritysvastaajille tuttu termi ja ajattelutapa, mutta tietoa tarvitaan rutkasti lisää. Tekstiilialan yritykset ovat valmiita ja halukkaita kehittämään omaa liiketoimintaansa kiertotalousajattelun suuntaan.