Tekstiilien ja vaatteiden vienti suuntautuu Venäjälle, Saksaan ja Ruotsiin

Tekstiilien ja vaatteiden viennin kokonaisarvo Suomesta vuonna 2013 oli 585 miljoonaa euroa. Tästä Venäjälle suuntautui 25 % eli 146 miljoonaa euroa. Tämä pitää sisällään sekä teollisuuden että kaupan vientimäärät.

Article image

Venäjän viennistä 35 % oli vaatteita ja 11 % muita tekstiilejä, kuten kodin tekstiilejä. Eniten vietiin lasten, naisten ja miesten vaatteita sekä jalkineita.

Venäjä oli vuonna 2013 eurooppalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toiseksi tärkein Euroopan ulkopuolinen vientikohde. Eurooppalaisen viennin arvo Venäjälle oli 4,7 miljardia euroa. Eniten tekstiilejä ja vaatteita Venäjälle vievät Italia ja Saksa.

Venäjän mahdolliset tekstiilien ja vatteiden vientiin kohdistuvat vastapakotteet vaikuttavat merkittävästi tiettyjen alan suomalaisten yritysten liiketoimintaan. Venäjän markkinoille tarkoitetuille tuotteille on hankala löytää korvaavia markkinoita.

– Ei voida ajatella, että suomalaiset kuluttajat ostaisivat ylimääräiset Venäjälle suunnatut talvivaatteet. Suomen markkina ei yksinkertaisesti vedä tällaista määrää talvivaatteita. Osa tuotteista ei myöskään sovellu teknisiltä ominaisuuksiltaan käytettäväksi muualla kuin Venäjällä, toteaa Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Suomen tekstiilien ja vaatteiden vienti maittain 2013

EU-maiden tekstiilien ja vaatteiden vienti Venäjälle 2013