Tekstiilien kiertotalous kiinnostaa – kuinka päästä mukaan?

Telaketju on tekstiilien kiertotalouden edistämiseen keskittyvä hankekokonaisuus, jolle suunnitellaan parhaillaan jatkoa. Hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki tekstiilien kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneet kumppanit.

Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiilejä. Noin 80 prosenttia siitä päätyy tällä hetkellä energiaksi, vaikka valtaosa poistotekstiileistä olisi hyödynnettävissä uudelleen materiaalina. Telaketju-kiertotaloushankkeessa tavoitteena on ollut kehittää uutta, vahvaa teollisuutta monialaisen yhteistyöverkoston avulla.

Uusi Business Finlandin rahoitukseen tähtäävä Telaketju II -hanke jatkaa ekosysteemin ja uuden tekstiilien kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan rakentamista. Hanke tulee koostumaan yrityksien omista kehitysprojekteista ja sen rinnalle rakentuvasta julkisesta tutkimushankkeesta. Hankkeen lopullisen sisällön määrittelevät siihen osallistuvat yritykset ja rahoittajat.

Näin yritykset voivat lähteä mukaan:

Oma projekti

Yritysten omat projektit ovat luottamuksellisia ja mahdollistavat oman liiketoiminnan kehittämiselle laajan yhteistyöverkoston avulla. Lisäksi omalla projektilla osallistuvat yritykset saavat käyttöönsä kaiken julkisessa tutkimusosuudessa kerätyn tiedon.

Omalla tutkimusprojektilla hankkeeseen osallistuvat yritykset määrittelevät itse projektinsa koon ja hakevat sille rahoitusta Business Finlandilta. Tuen määrä vaihtelee tekemisen haastavuuden ja yrityksen koon mukaan, ja sen on maksimissaan 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Telaketju-hankkeessa mukana olevat tutkimusorganisaatiot voivat auttaa yrityksiä Business Finland -hakemuksien ja erityisesti tutkimussuunnitelmien laatimisessa.

Rahoitusosuus

Yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua hankkeeseen myös pelkällä rahoitusosuudella. Rahoitusosuudella osallistuvat toimijat saavat osallistua hankeen julkisen tutkimusosan suunnitteluun ja toteutukseen sekä Telaketju-hankkeen verkoston erilaisiin tapahtumiin.

Julkisen tutkimushankkeen koko määräytyy hankkeeseen omilla projekteilla lähtevien yritysten projektien yhteiskoon perusteella ja on vajaa puolet kokonaisuudesta. Muut yritykset ja organisaatiot ovat Business Finlandin rinnalla rahoittamassa julkista tutkimusosaa yhteensä noin 10 % rahoitusosuudella. Kunkin rahoitusosuudella mukaan lähtevän toimijan lopullinen hintalappu selviää siis sen jälkeen, kun omia projekteja suunnittelevien yritysten projektien yhteiskoko on selvillä.

Näin Telaketju II etenee

Tavoitteena on, että omalla projektilla Telaketju II -hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat selvillä jo ennen tämän vuoden loppua. Yritysprojektien yhteiskoon selvittyä voidaan määritellä myös rahoitusosuudet. Tällä aikataululla varsinainen työskentely hankkeen parissa päästäisiin aloittamaan keväällä 2019.

Mikäli yrityksesi tai organisaatiosi on kiinnostunut olemaan Telaketju II -hankkeessa mukana joko omalla projektilla tai rahoitusosuudella, niin ota pikaisesti yhteyttä VTT:llä hankkeen valmistelua koordinoivaan Pirjo Heikkilään (pirjo.heikkila@vtt.fi, 040 689 1443).

Lisätietoja hankkeesta antaa myös liiton vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki.