Tekstiilimerkintäasetuksen markkinavalvonta siirtyy Tukesille heinäkuussa 2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes toimii jatkossa markkinavalvonnan yhteyspisteenä ja tuoteyhteyspisteenä sekä vastaa tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävistä.

Tekstiilimerkintäasetuksen markkinavalvonta siirtyy Tukesille 16.7.2021. Tekstiilimerkintäasetus määrittää, miten tekstiilituotteen kuitukoostumus tulee ilmoittaa ja mitä virallisia kuitunimiä tuotteen kuitukoostumuksen selosteessa tulee käyttää. Asetuksen sisältö ja vaatimukset säilyvät ennallaan.

Siirtymä on osa EU:n uuden markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa. Markkinavalvonta-asetuksen tavoitteena on vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla, tehostaa markkinavalvontaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Asetuksella pyritään osaltaan vastaamaan haasteisiin, joita verkkokaupan kautta EU-alueelle päätyvät vaatimustenvastaiset tuotteet aiheuttavat. Uusi markkinavalvonta-asetus on tullut voimaan heinäkuussa 2019, ja sen soveltaminen alkaa pääosin heinäkuussa 2021.

Tukesille siirtyvät myös kansallisen yhteyspisteen tehtävät. Ne liittyvät markkinavalvontaviranomaisten sekä Tullin yhteistyön koordinointiin ja Suomen viranomaisten edustamiseen markkinavalvontaan liittyvässä EU-yhteistyössä. Yhteyspiste aloittaa toimintansa 1.1.2021. Tukesille siirtyvät myös 16.7.2021 alkaen työ- ja elinkeinoministeriöltä tuoteyhteyspisteen tehtävät. Tuoteyhteyspisteestä saa tietoa muun muassa tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa.

Tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvonta on kuulunut aiemmin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Jatkossa on kuitenkin odotettavissa, että vaatimustenvastaisiin merkintöihin kiinnitetään enemmän huomiota.

Suomen Tekstiili & Muoti neuvoo jäsenyrityksiä tekstiilituotteiden merkintään liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää:

Tukes: Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle uusia markkinavalvontatehtäviä

TEM: tietoa markkinavalvonta-asetuksesta

TEMatiikkaa blogi: Markkinavalvonnan uudistaminen parantaa yritysten ja kuluttajien toimintaympäristöä

Tekstiilimerkintäasetus (EU) N:o 1007/2011

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

PFAS-kemikaalien rajoitusehdotus koskee jopa 10 000 kemikaalia

Tekstiilituotteiden pakolliset merkinnät – uusi opas julkaistu STJM:n jäsenille!

Uutishuone