Tekstiilimerkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta

Vuonna 2023 käynnistynyt EU:n tekstiilimerkintöjen laaja uudistus pyrkii päivittämään ja yhdenmukaistamaan tekstiilituotteiden merkinnät. Viime viikolla päättynyt julkinen kuuleminen keräsi sidosryhmien näkemyksiä nykytilan haasteista ja tulevaisuuden merkinnöistä. Suomen Tekstiili & Muoti pitää uudistusta tärkeänä sekä yritysten että kuluttajien kannalta.

Tekstiili- ja vaatealan yritykset myyvät tuotteitaan tyypillisesti usealle markkina-alueelle, joten merkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta tuotemerkintöihin. Jopa eri EU-maiden eriävien merkintäsääntöjen noudattaminen on nykyisellään työlästä yrityksille ja sekavaa kuluttajille. 

Uudistuksessa on tarkoitus päivittää esimerkiksi säännöt tekstiilituotteiden kuitusisällön merkitsemiseen. Nykyisellään merkintäsäännöt eivät ohjeista riittävästi markkinoilla lisääntyneiden kierrätyskuitujen merkintöjä tai tue uusien tekstiilikuitujen markkinoille tuloa. 

”EU:n tekstiilimerkintäasetus on päivittämisen tarpeessa. Sen rinnalle tarvitaan lisäksi ohjeistava dokumentti, jotta päästään tilanteeseen, jossa kuitusisältömerkinnät ovat aidosti samalla tavalla tuotteissa. Nyt tuotteissa näkyy virheellisiä kuitusisältömerkintöjä toisaalta siitä syystä, ettei asetuksen sisältöön ole perehdytty tai sitä sovelletaan eri tavoin”, sanoo Katri Pylkkänen, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekstiili- ja vastuullisuusasiantuntija.  

Uudistuksessa arvioidaan tarvetta yhdenmukaisille merkintäsäännöille myös mm. tuotteen hoito-ohjeiden, alkuperämaatiedon, kokomerkintöjen ja tuotteen vastuullisuustietojen osalta. Pohdittavana on myös kuinka paljon tiedoista tulisi siirtää digitaaliseen muotoon. 

”Ei ole mitään estettä sille, että alkuperämaa merkittäisiin tekstiilituotteisiin jo nyt. Iso osa yrityksistä merkitsee sen tälläkin hetkellä, sillä kuluttajat haluavat usein tietää tuotteen alkuperämaan. Myös hoito-ohjeiden yhdenmukaistaminen on helppoa, sillä toimialalla käytetään jo melko laajasti standardoituja hoito-ohjesymboleita. Tuemme myös vastuullisuuteen liittyvien merkintöjen yhdenmukaistamista, mutta niiden osalta on erittäin tärkeää ottaa huomioon valmisteilla oleva ekosuunnitteluasetus”, sanoo Pylkkänen.

Lue englanninkielinen lausuntomme täältä.

Seuraan uudistuksen etenemistä täällä.

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Arvonlisäveron noston aikataulu liian kireä ja heikentää yritysten kilpailukykyä

Suomen Tekstiili & Muoti: TKI-panostukset tervetulleita edistämään talouskasvua, arvonlisäveron korotus huolestuttaa kiertotalouteen siirtymistä

Uutishuone