Tekstiilit fokuksessa EU:n komission tulevassa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa

Euroopan komission julkaisi keskiviikkona 11.12. uuden ilmasto- ja ympäristöohjelman Green Dealin. Tekstiilit tulevat olemaan fokuksessa Green Deal -ohjelmaan lukeutuvassa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa.

Euroopan komission Green Deal -ohjelma sisältää ehdotuksia toimista, joilla EU:n talouskasvu irrotetaan kestämättömästä luonnonvarojen käytöstä ja päästöjä vähennetään. Ohjelma pitää sisällään laajasti niin verotukseen, puhtaaseen energiaan kuin kiertotalouden investointien vauhdittamiseen tähtääviä ehdotuksia.

Yksi Green dealin ehdotuksista koskee EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Maaliskuussa 2020 julkaistavassa suunnitelmassa pääfokus on luonnonvarojen kestävässä käytössä resurssi-intensiivisillä aloilla, kuten tekstiilialalla.

Suomen Tekstiili & Muoti on ilahtunut siitä, että tekstiilit on nostettu näin korkealle EU:n agendalla. Toimialakohtainen tarkastelu kiertotalouden edistämiseen tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen lähestymiseen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristökysymysten osalta.

”Tärkeää on hakea ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman vaikuttavia ja jotka tukevat yrityksiä kestävän toiminnan ja taloudellisen kasvun yhteensovittamisessa. EU:lla on nyt erinomainen mahdollisuus luoda kysyntää kestävämmälle tekstiili- ja muotiteollisuudelle”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Suomen Tekstiili & Muoti on laatinut yhteistyössä muiden eurooppalaisten toimialaa edustavien liittojen kanssa ehdotuksen keinoista, joilla tekstiilien kiertotaloutta voitaisiin EU-tasolla edistää.

Lue lisää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksistä tekstiilien kiertotalouden edistämiseen.