Telaketju kokoaa yhteen tekstiilien kiertotaloudesta kiinnostuneet – mukaan ehtii vielä

Tekstiilien kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneet yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset kootaan yhteen käynnisteillä olevassa Telaketju-hankkeessa. Uudesta hankkeesta kerrottiin tällä viikolla Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja VTT:n seminaarissa, jossa tutustuttiin myös jo meneillään oleviin tekstiili- ja vaatetusalan kiertotaloushankkeisiin.

Tekstiili- ja vaatetusalan yritysten tietoisuus kiertotaloudesta on kasvanut, ja kiinnostus uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kasvaa. Tämä käy ilmi suomalaisille tekstiilialan yrityksille teetetystä tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Tekstiili- ja vaatetusalalla on ollut käynnissä useita eri kiertotaloushankkeita, kuten Tekstiilien Kiertotalous (TEKI), Tekstiili 2.0 ja Tekstiilirinki. Tähän saakka hankkeissa on keskitytty pitkälti tutkimukseen, ja toiminta on ollut pääasiassa kokeiluluontoista. Kiertotalous on kuitenkin olennainen osa tulevaisuuden toimintaympäristöä.

Lähde mukaan rakentamaan toimivaa tekstiilien kiertoa!

Käynnisteillä olevassa Telaketjussa rakennetaan toimivaan kierrätykseen vaadittavaa ketjua konkreettisten kokeiluiden kautta. Telaketju-hanketta vetävät Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun AMK ja VTT.

Telaketjun tavoitteena on rakentaa koko maan kattava poistotekstiilin käsittelyjärjestelmä, joka on kuluttajalle yksinkertainen, luo työllisyyttä, nostaa tekstiilin arvostusta ja tuo uusia avauksia suomalaiselle teollisuudelle. Mukana hankkeessa on poistotekstiilin jalostajia, lopputuotetta hyödyntäviä yrityksiä, keräystä, esiprosessointia ja automaatista lajittelua kehittäviä yrityksiä sekä kaikki Suomen jätelaitokset. Jotta ketju saadaan pyörimään, tarvitaan mukaan toimijoita ketjun kaikkiin vaiheisiin.

Telaketjun seuraava työpaja järjestetään 21.10.2016. Mikäli aihe kiinnostaa, ota yhteyttä hankekoordinaattori Sini Ilmoseen ja lähde mukaan rankentamaan toimivaa Telaketjua.

Lue lisää hankkeesta täältä.