Teollisuuden suhdannetilanne jatkuu vaimeana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna 2016

EK:n lokakuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan suomalaisyritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat pysyneet varovaisina. Teollisuusyritykset odottavat tuotantonsa pysyvän loppuvuonna hienoisessa kasvussa ja ensi vuoden alussa kasvu voisi vähän vauhdittua. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin selvästi normaalia heikompi: tilauskanta on niukka ja henkilöstön määrä jatkaa loivaa laskua.

Article image

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä pysyi heinä–syyskuussa likimain ennallaan. Loppuvuodelle ennustetaan pientä piristymistä tilauksiin. Teollisuuden tilauskanta on yleisesti keskimääräistä pienempi. Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat laskeneet tavanomaiselle tasolle.

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi hitaasti heinä–syyskuussa. Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Myös loppuvuonna tuotannon odotetaan kasvavan ainoastaan hitaasti. Sen sijaan vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle on odotuksia hieman ripeämmästä tuotannon kasvusta.

Työvoiman määrä laski teollisuusyrityksissä yhä alkusyksyn aikana, ja laskun arvioidaan jatkuvan loppuvuonna.

Teva-teollisuuden suhdannenäkymät jatkuvat heikkoina:

  • tuotanto jatkaa supistumista
  • tilauskanta on tavanomaista heikompi eikä parannusta ole nähtävissä lähiaikoina
  • henkilöstön määrä on laskenut ja sen odotetaan laskevan edelleen
  • yritysten kannattavuus on heikentynyt
  • suhdannenäkymät ovat heikot, saldoluku on -25
  • Kyselyyn osallistuneiden lukumäärä: teva: 25 yritystä, 3 342 henkilöstöä.

Lisätietoja

EK:n suhdannebarometri

Teva-suhdannekaaviot (jäsenille)