Tex-Inno jakaa avustuksia yritysten vastuullisuustyöhön – hakuaikaa vielä 16.10.2020 saakka!

Tex-Inno ry avaa rahoitushaun kotimaisten tekstiili- ja muotialan pk-yritysten vastuullisuus- ja ilmastotyön edistämiseen. Avustushaku on auki 11.8.–16.10.2020.

Rahoitettavan hankkeen tulee keskittyä ratkaisemaan yhtä tai useampaa tekstiilialan ajankohtaista vastuullisuushaastetta: ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittävyys, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai ihmisoikeudet globaaleissa valmistusketjuissa.

Hankeavustusta voi hyödyntää esimerkiksi tuotannon energiaselvityksen tekemiseen, vähäpäästöisen teknologian investointien toteuttamiseen, uuden liiketoimintamallin kehittämiseen ja pilotoimiseen tai yhteistyökumppaneiden auditointiin riskimaissa.

Jaettavat avustukset ovat suuruudeltaan 10 000–50 000 euroa.

Tex-Inno ry on vuonna 1942 alun perin villateollisuuden toimintaa tukemaan perustettu yhdistys. Yhdistys tukee Kommerserådet F. Feirings stipendiefond -rahaston kautta tekstiili- ja vaatealan oppilaitoksia, tutkimusta, toimialan kehittämistä sekä muuta toimialaa ja sen yrityksiä hyödyttävää toimintaa. Tex-Innon hallituksen puheenjohtajana toimii Image Wearin toimitusjohtaja Pekka Nikkanen.

Hakeminen

Nyt avattavaa avustusta voivat hakea pienet ja keskisuuret kotimaiset valmistavat ja valmistuttavat tekstiili-, vaate- ja muotialan yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Avustushaku tapahtuu verkossa ja hakemukset jätetään sähköisesti 16.10.2020 mennessä. Tex-Innon hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan marraskuun alussa. Myönnetyt avustukset maksetaan yrityksille kahdessa osassa: 60 % marraskuussa 2020 ja loput 40 % hankkeen päätyttyä, mikäli hankkeelle asetetut tavoitteet on saatu täytettyä.

Hyväksyttävät kustannukset

Haussa hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
• tuotantomenetelmien ja tuotteiden kehittäminen
• uusien kestävien liiketoimintamallien kehittäminen
• vähäpäästöisyyteen tähtäävät investoinnit (esim. laitehankinnat)
• testaus ja pilotointi
• ulkoa ostettavat palvelut
• palkkakustannukset
• matkakustannukset

Hankkeen sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia hankkeelle hyväksytään. Hankekustannuksiin ei hyväksytä operatiivisen toiminnan kustannuksia, vuokria, viestintä- ja markkinointikustannuksia, järjestöjen jäsenmaksuja, tapahtumien osallistumismaksuja, yhteishankekustannuksia eikä koronakriisistä aiheutuneita tappioita.

Valintakriteerit

Rahoituksen saavat hankkeet valitaan seuraavien kriteerien mukaan:
• hanke pyrkii ratkaisemaan yhtä tai useampaa tekstiili- ja muotialan vastuullisuushaastetta
• hankkeen lisäarvo ja potentiaali edistää yrityksen kestävää liiketoimintaa
• ratkaisukeskeisyys ja innovatiivisuus
• uskottavuus ja vaikuttavuus
• tulosten hyödynnettävyys hankkeen jälkeen

Muut ehdot

• avustusta voi hakea maksimissaan yhden vuoden mittaisiin hankkeisiin
• avustuksen kohteena oleva toiminta on aloitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rahoituksen saamisesta
• rahoitusta ei myönnetä takautuvasti jo aloitettuun tai tehtyyn työhön eikä vakiintuneen liiketoiminnan käytäntöihin
• rahoituksen saajan on toimitettava Tex-Innolle selvitys avustuksen käytöstä viimeistään 1.3.2022. Selvityksessä esitellään hankkeen tuloksia, saavutettuja tavoitteita sekä eritellään hankkeessa käytetyt kustannukset.

Mikäli rahoituksen saaja ei toteuta hakemuksessa kerrottua työtä tai avustuksen ehtoja ei muuten täytetä, Tex-Inno on oikeutettu perimään avustuksen takaisin.

 

Ajankohtaista aiheesta

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Muodista voidaan tehdä miljardibisnes Suomessakin

Uutishuone