Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartan valmistelu alkanut

Suomen Tekstiili & Muoti ry on alkanut valmistella tiekarttaa, jossa hahmotellaan polkuja kohti hiilineutraalia tekstiilialaa. Selvitystyö käynnistyy kyselyllä, joka lähetetään yrityksille tammikuun aikana. Lisäksi yrityksille ja sidosryhmille järjestetään kevään aikana työpajoja.

Tiekartan ensimmäisen vaiheen selvitystyössä tarkastellaan ilmastovaikutuksia, joita Suomessa toimivilla tekstiilialan toimijoilla on. Lisäksi työssä selvitetään keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen sekä arvioidaan siirtymän vaikutuksia eri näkökulmista.

”Tekstiiliala haluaa omalta osaltaan osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tiekarttatyössä haluamme selvittää parhaat keinot alan päästöjen vähentämiseen ja tarjota yrityksille tietoa, mitä muutoksen aikaansaaminen vaatii”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu kesäkuuhun 2020 mennessä. Selvitys luovutetaan silloin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, ja se tarjoaa päätöksenteon tueksi arvioita toimialan odotettavasta kehityksestä. Tiekartta on osa hallituksen, ministeriöiden ja toimialaliittojen välistä yhteistyötä, jolla tavoitellaan hiilineutraalia Suomea vuonna 2035.

”Nyt toteutettavassa tiekartassa tarkastellaan erityisesti yritysten toimintaa Suomessa ja päästövähennyksiä, jotka kohdistuvat tänne. Ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen tavoitteenamme on tarkastella suomalaisyritysten toiminnan ja tuotteiden ilmastovaikutuksia myös koko globaalissa arvoketjussa”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Yritykset ja sidosryhmät kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön

Suomen Tekstiili & Muoti laatii tiekartan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Selvitystyö käynnistyy toimialan nykytilaa kartoittavalla kyselyllä, joka lähetetään yrityksille tammikuun 2020 aikana. Lisäksi alan yrityksiä ja sidosryhmiä osallistetaan tiekarttatyöhön myöhemmin kevään aikana järjestettävillä työpajoilla.

”Useissa alan yrityksissä on jo käynnistetty tuotteiden tai oman toiminnan hiilijalanjälkeen liittyvää työtä. Tiekarttatyössä näitä kysymyksiä tarkastellaan kuitenkin ensimmäistä kertaa Suomen ja koko alan näkökulmasta. Lisäksi tarkastelu ulottuu aina vuoteen 2050 asti”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntija Satumaija Mäki.

Tiekartassa tekstiili- ja muotialan hiilineutraalisuuden saavuttamista tarkastellaan kolmen skenaarion kautta: perusura, nopeutettu teknologinen kehitys ja sääntelykeskeinen kehitys. Eri skenaarioiden vaikutuksia pyritään arvioimaan aina vuoteen 2050 asti.

Selvitystyötä ohjaamaan on koottu myös yritysedustajista koostuva taustaryhmä. Taustaryhmässä on mukana yhteensä 15 yritystä, ja sen kokoonpano kuvaa laajasti alan toimijoita Suomessa.

Hiilineutraali tekstiiliala -selvityksen toteuttaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:lle Gaia Consulting Oy.

Lue lisää Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyöstä