Tiekartta: Tavoitteena hiilineutraali tekstiiliteollisuus

Suomalainen tekstiiliala alkaa valmistella tiekarttaa päästöjen vähentämiseen. Eri toimialat valmistelevat hallitukselle omat tiekarttansa kohti vähähiilisyyttä.

Fakta:

Globaalin tekstiiliteollisuuden osuus hiilidioksidipäästöistä on arviolta 2 prosenttia.

Tiekartassa hahmotellaan erilaisia reittejä hiilineutraalisuuden saavuttamiseen.

Tekstiiliala haluaa kantaa vastuunsa ilmastopäästöjen vähentämisestä. Suomen Tekstiili & Muoti alkaa valmistella tiekarttaa, jossa hahmotellaan polkuja kohti hiilineutraalia tekstiilialaa. Tiekartta on osa Antti Rinteen hallituksen ja toimialaliittojen yhteistyötä, joka tähtää hiilineutraaliin Suomeen.

”On tärkeää, että jokainen teollisuudenala kantaa ilmastotyössä oman vastuunsa. Myös tekstiili- ja muotialan yritykset haluavat olla aktiivisesti mukana löytämässä ratkaisuja”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry kokoaa yritysten taustaryhmää valmistelemaan tiekarttaa. Tarkoitus on, että hallitukselle tehtävä kartta valmistuu toukokuussa 2020.

Kartassa tarkastellaan sekä alan hiilijalanjälkeä että kädenjälkeä. Kädenjälki tarkoittaa toimia, innovaatiota ja toimintamalleja, jotka aktiivisesti vähentävät päästöjä. Tekstiiliteollisuudessa niitä voivat olla esimerkiksi uudet tekstiilikuidut tai uudet toimintamallit, kuten vuokrauspalvelut.

Suomen Tekstiili ja Muoti jatkaa työtä myös ensi kevään määräajan jälkeen.

”Tiekartoissa tarkastellaan erityisesti yritysten toimintaa Suomessa ja päästövähennyksiä, jotka kohdistuvat tänne. Seuraava askel on kohdistaa katse Suomen rajojen ulkopuolelle. Tekstiiliala on luonteeltaan globaali ja alan tuotantoketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia. Alan toimijat tiedostava, että iso osa päästöistä syntyy raaka-aineista ja valmistuksesta”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Puuvillaisen t-paidan päästöjen jakautuminen. Oletuksena on, että paitaa käytetään 50 kertaa ja sen kokonaispäästöt ovat 15 kg CO2. Lähde: Carbon Trust, International Carbon Flows: Clothing (2011)

Tiekarttatyöstä kiinnostuneet jäsenet saavat lisätietoa liiton valmistelemasta hiilineutraalisuustiekartasta ja siihen liittyvän taustaryhmän perustamisesta vastuullisuusryhmän kokouksessa 3.12.2019. Yritykset voivat myös ottaa yhteyttä vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäkeen.

Lue myös Fablehti.fi: Näin ilmastonmuutos vaikuttaa tekstiilialaan