Töihin tekstiili- ja muotialalle: Millaista on Makia Clothingin operatiivisen johtajan työ?

Kun koulu loppuu -sivusto kertoo tekstiili- ja muotialan koulutuksesta ja ammateista. Uusimmassa videossa Mika Martikainen kertoo työstään Makia Clothingin operatiivisena johtajana. 

Työssään Martikainen näkee koko vaatevalmistusprosessin alkaen suunnittelusta jatkuen valmiiden tuotteiden toimittamiseen myymälöihin sekä kotimaassa ja ulkomailla.

Työ muotialalla on erittäin kansainvälistä. Kielitaidon lisäksi työssä tarvitaan monipuolista ja laaja-alaista osaamista alalta.

Tekstiili- ja muotialalla onkin tyypillistä jatkuva oppiminen ja uusien taitojen opettelu. Tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööriksi valmistumisen jälkeen Martikainen on täydentänyt osaamistaan ammattikorkeakoulussa suoritetuilla johtamisen, valikoimasuunnittelun ja ostotoimintojen opinnoilla.

Toimiala elää vahvaa murrosta

Omassa työssään Makialla Martikaista motivoivat kansainvälinen ilmapiiri, hyvä työympäristö, mukavat työkaverit ja tekstiilin ja muodin toimiala yleensä. Martikainen kannustaakin alasta kiinnostuneita nuoria muotialalle.

– Muoti on nuorelle hyvä ala, koska ihmisten täytyy aina pukeutua johonkin. Tällä hetkellä suomalaisessa muotiteollisuudessa on hyvä meininki. On syntynyt paljon uusia brändejä, jotka tarvitsevat innokkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä.

Tekstiili- ja muotiala tarjoaa nuorille monia ammatteja ja erilaisia koulutuspolkuja.  Alalta löytyy suunnittelun ja tuotteiden valmistuksen lisäksi esimerkiksi kaupallisen ja teknisen alan työtehtäviä. Alalla voi työskennellä asiantuntija- ja johtotehtävissä tai myynnin, markkinoinnin ja brändinrakentamisen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa.

Kun koulu loppuu -sivusto kertoo tekstiili-, vaate- ja muotialan koulutuksesta ja ammateista. Uuden videon lisäksi sivulla voi tutustua mm. logistiikan työnjohtajan, mallimestarin ja tuotekoordinaattorin tehtäviin.