Toimialakohtaista tietoa maaraporteista – Turkki-raportti jäsenyrityksille

Suomen Tekstiili & Muoti ry aloittaa uuden julkaisujen sarjan, jossa julkaistaan maakohtaista tietoa tekstiili- ja muotialasta. Raporttien tarkoitus on tarjota liiton jäsenyrityksille toimialakohtaista tietoa tukemaan sekä kansainvälistä hankintaa että vientiä.

Jäsenyrityksille suunnatut maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan hankintamaan erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä.

Ensimmäinen maaraportti käsittelee Turkkia, joka on yksi kansainvälisten tekstiili- ja muotialan brändien tärkeimmistä toimittajamaista. Joustava tuotantokapasiteetti ja kustannustehokas logistiikka tekevät Turkista mielenkiintoisen hankintamaan myös suomalaisyrityksille.

Turkissa on moderni ja monipuolinen tekstiili- ja vaateteollisuus, joka kattaa hankintaketjun kaikki osat. Turkki oli maailman 6. suurin tekstiilien ja vaatteiden vientimaa vuonna 2015. Vuonna 2015 Turkin tekstiili- ja vaatevienti oli 26 miljardia dollaria. Suurimmat vientimaat olivat Saksa, Iso-Britannia, Espanja, Italia ja Yhdysvallat.

Turkki on Suomelle erittäin merkittävä kauppakumppani tekstiili- ja vaatetustuotteissa. Tekstiilien tuonnissa Turkki oli vuonna 2015 Suomelle kolmanneksi tärkein tuontimaa ja vaatteiden osalta neljänneksi suurin tuontimaa.

Finpron mukaan harmaa talous, ns. luvaton tuotanto ja osaavan teknisen työvoiman puute ovat yleisiä haasteita Turkin liiketoimintaympäristössä. Huomionarvoista on myös se, että Turkki ei ole enää alhaisen kustannustason maa verrattuna useisiin Aasian maihin.

Turkin turvallisuustilanne ja heinäkuun 2016 vallankaappausyritys ovat herättäneet kysymyksiä suomalaisyritysten keskuudessa. Uudenlaisen haasteen maan työelämään tuovat työluvattomat pakolaiset, joita on tavattu työskentelemässä epävirallisesti maataloudessa ja tekstiili- ja vaateteollisuudessa.

Lisää tietoa Turkin erityispiirteistä ja neuvoja turkkilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen löytyy 22.11.2016 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.