Yritysten hajaantuminen eri toimialaluokkiin haastaa tekstiili- ja muotialan tilastointia

Tekstiili- ja muotiala on käynyt läpi merkittävän rakennemurroksen viime vuosikymmeninä, ja alan liiketoimintamallit ovat moninaistuneet. Alan viralliset toimialaluokat ovat tekstiilien valmistus ja vaatteiden valmistus, mutta yhä useampi yritys rekisteröityy muille toimialoille. Tämä hankaloittaa tekstiili- ja muotialan viestintää ja vaikuttamistyötä.

Tekstiili- ja muotiala on tuotteiltaan ja yrityksiltään monipuolinen toimiala Suomessa. Usein ensimmäisenä mieleen tulevat vaatteet ja sisustustekstiilit, mutta suomalaiset yritykset tuottavat niiden ohella muun muassa kuitukankaita, haavanhoitotuotteita, helikopterien laskeutumisverkkoja ja tuulivoimaloiden lapojen osia.

Osa alan yrityksistä valmistaa tuotteet itse, osa taas keskittyy suunnitteluun ja tuotekehitykseen ja valmistuttaa tuotteet yhteistyökumppaneilla Suomessa tai ulkomailla. Alan liiketoimintamallit ovat moninaistuneet viime vuosina, ja yritysten välinen yhteistyö niin Suomessa kuin kansainvälisesti on lisääntynyt.

Viralliset toimialaluokat

Yritystoimintaan liittyvä tilastointi perustuu toimialaluokitukseen (TOL). Yritystä perustettaessa yritykselle valitaan päätoimiala, ja yrityksen toiminta tilastoituu virallisiin tilastoihin sen perusteella.

Tekstiili- ja vaatealan viralliset toimialaluokat löytyvät teollisuuden pääluokan alta, ja ne ovat seuraavat:

  • TOL 13 Tekstiilien valmistus
  • TOL 14 Vaatteiden valmistus

Alan yritystoiminnan moninaistumisen myötä yrityksiä rekisteröityy myös muille toimialoille, kuten vähittäis- ja tukkukauppaan tai teolliseen muotoiluun. Siten virallisessa tilastoinnissa on puutteita, eikä se aina sisällä kaikkea tekstiili- ja muotialan yritystoimintaa.

Vaikka alan virallisten toimialaluokkien nimissä puhutaan valmistuksesta, niin ne ovat oikea paikka myös niille alan yrityksille, joilla on omaa tuotekehitystä tai suunnittelua ja jotka valmistuttavat tuotteet yhteistyökumppaneilla Suomessa tai ulkomailla.

Esimerkiksi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n yli 200 jäsenyrityksestä vain puolet on rekisteröitynyt toimialaluokkiin 13 Tekstiilien valmistus ja 14 vaatteiden valmistus. Alan yritykset ovat hajallaan eri toimialaluokissa ja ilmiö on kasvava.

Kuva: Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritysten viralliset toimialaluokat. Luokka 74, muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle sisältää mm. teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun. 

Miksi tällä ilmiöllä on väliä?

Yrityksen näkökulmasta toimialaluokituksen merkitys käytännön asioissa yleensä vähäinen, mutta esimerkiksi koronakriisin aikana myönnetyn kustannustuen jakoperusteissa hyödynnettiin tätä luokitusta. Tämä saattoi aiheuttaa tilanteita, joissa yritys jäi koronatuen ulkopuolelle tai joutui erikseen perustelemaan tuen tarvetta, sillä automaattisesti tukeen oikeutettuja olivat vain tiettyihin toimialaluokkiin kuuluvat yritykset.

Esimerkiksi lastenvaatteiden vähittäiskaupan toimialaluokkaan (TOL 47713) rekisteröityneen yrityksen oikeus tukeen oli harkinnanvaraista, mutta esimerkiksi muiden takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistukseen rekisteröityneet (TOL 14130) yritykset olivat tukeen oikeutettuja.

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan näkökulmasta yritysten hajaantuminen on iso haaste alan kokonaisuuden tarkastelulle ja hahmottamiselle. Tällä hetkellä alan virallinen (toimialaluokkiin 13 tekstiilien valmistus ja 14 vaatteiden valmistus perustuva) tilastointi on puutteellinen, eikä sisällä kaikkea suomalaista alan yritystoimintaa. Näitä luokkia tarkastelemalla ei siis saa kokonaiskuvaa koko toimialan tilanteesta.

Jos tarkastelua laajennetaan ja otetaan mukaan esimerkiksi vaatealan vähittäis- ja tukkukaupan toimialoja, niin mukaan tulee siinä tapauksessa isoja kansainvälisiä kaupan alan toimijoita, kuten Bestseller tai H&M, jolloin luvut eivät enää kuvaa vain suomalaisten yritysten toimintaa.

Suomen Tekstiili & Muoti tekee aktiivisesti vaikuttamista ja edunvalvontaa tekstiili- ja muotialan hyväksi ja sen toimintaedellytysten parantamiseksi. Vaikuttamisessa ja viestinnässä asioiden tulee perustua tietoon. Viralliset tilastot ovat yksi olennainen tietolähde, ja niiden hajaantuminen hankaloittaa kehittyvästä ja kasvavasta tekstiili- ja muotialasta viestimistä.

Kuva: Tekstiili- ja muotiala laajasti.

Muutama kysymys yrityksellesi

  • Mikä on yrityksesi virallinen toimiala tällä hetkellä?
  • Vastaako se yrityksesi todellista toimintaa?
  • Jos ei, olisiko syytä päivittää toimialaluokka?

Yrityksen toimialaluokkaa voi muuttaa yrityksen perustamisen jälkeen PRH:n Kaupparekisteriin. Toimialaluokan muutos kuuluu yhtiöjärjestyksen muutokseen, joka maksaa 275 €. Muutos kannattaakin tehdä samalla, jos yrityksesi muihinkin tietoihin on tulossa päivityksiä.

Lisätietoa yrityksen toimialasta PRH:n sivuilla.

PRH:n hinnasto muutoksille.