Tule mukaan Globaalin hankintaketjun hallinta -koulutukseen!

Mitä yrityksen tulisi tietää globaaleista hankintaketjuista? Minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia toimitusketjun hallintaan liittyy? Miten löytää omaan toimintaan sopivat kumppanit?

Tekstiili- ja vaatetusalan valmistusketjut ovat globaaleja. Hankintaketjun hallinnalla on suora vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen sekä yrityksen ja brändin maineeseen niin riskienhallinnan kuin positiivisen imagon näkökulmasta. Suomen Tekstiili & Muoti ry järjestää globaalin hankintaketjun hallintaan liittyvän kolmiosaisen koulutussarjan, jossa aihetta käsitellään laajasti sekä kilpailukyvyn että vastuullisuuden näkökulmasta.

Koulutussarjan ensimmäinen osa (22.3) tarjoaa tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille kattavan paketin tietoa kansainvälisten hankintojen suunnittelusta, uusien kumppaneiden etsimisestä ja vastuullisuusnäkökohtien huomioimisesta osana hankintaa. Osallistujat saavat liiton koostaman muistilistan edistämään sosiaalisen vastuun hallintaa hankinnoissa.

Koulutussarjan toinen osa (27.4.) tarjoaa muun muassa tehokkaampia toimintatapoja hankintaan sekä kattavan tietopaketin tuotteiden vaatimustenmukaisuuksista ja niiden varmistamisesta.

Koulutussarjan kolmannessa osassa (1.6.) keskitytään logistiikkaan ja tullaukseen liittyviin kysymyksiin. Miten logistiikasta on mahdollisuus saada kustannussäästöjä ja kilpailuetua? Mitä jokaisen yrityksen olisi hyödyllistä tietää maahantuonnista ja tullauksesta?

Koulutukset ovat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenille maksuttomia. Muille koulutuksen hinta on 200 euroa/koulutus tai 500 euroa/koulutussarjan kaikki kolme osaa. Peruuttamattomista ilmoittautumisista perimme 50 euroa kulujen kattamiseksi.

Koulutussarjan kaikkiin osiin pääset ilmoittautumaan tästä linkistä.