Tulevaisuuden tekstiilit Horisontti Euroopan tutkimus- ja innovaatiorahoituksen painopisteeksi

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toinen strateginen suunnitelma on julkaistu. Osana suunnitelmaa julkaistiin yhdeksän uutta eurooppalaista kumppanuusohjelmaa, joista yksi on tulevaisuuden tekstiilit. Kumppanuusohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kautta eurooppalaisen tekstiili- ja muotialan digitalisaatiota, vihreää siirtymää, kilpailukykyä ja kasvua.

Suomen Tekstiili & Muodinkin ajama aloite tekstiilialan omasta Horisontti Eurooppa -kumppanuusohjelmasta on saanut vihreää valoa Euroopan komissiolta. Komissio suuntaa The Textiles of the Futures -kumppanuusohjelmalle rahoitusta noin 30 miljoonaa euroa vuosina 2025–2027. Toimialalta odotetaan vähintäänkin samansuuruista panostusta.

The Textiles of the Futures –kumppanuuden valmistelusta vastaa ETP (European Technology Platform for Future of Textiles and Clothing). Euratex on mukana toimeenpanossa. Kumppanuusohjelman sisältöjä luonnostellaan ETP:n johdolla keväällä 2024. Ensimmäiseksi ETP järjestää jäsenilleen ennakkokuulemisen tavoitteista ja painopisteistä webinaarina 18.4. Sen jälkeen ohjelmaluonnoksesta keskustellaan ETP:n konferenssissa Belgiassa 14.5.2024. Tämän pohjalta valmistellaan strategisen tutkimuksen agenda kesä-heinäkuun aikana. Kesäkuun puolivälin tienoilla on tarkoitus olla vielä uusi sidosryhmätilaisuus. 

Rahan lisäksi kumppanuus tuo kaivattua strategista näkemystä tekstiili- ja muotialan murrokseen sekä kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseen. Se on myös osoitus tekstiilialan merkittävyydestä.  

Meneillään oleva tekstiili- ja muotialan murros, jota etenkin EU:n tekstiilistrategia vauhdittaa, edellyttää laaja-alaisia TKI-panostuksia, jotta tekstiiliala muuttuu entistä ekologisemmaksi, dataohjautuvammaksi ja ylipäätään kestävämmäksi sekä kilpailukykyisemmäksi. Komission sitoutuneisuus on tervetullutta eurooppalaisen tekstiili- ja muotialan kilpailukyvyn edistämiseksi, sillä Yhdysvalloissakin on tehty aloite kiertotalousperustaisen tekstiilituotannon saamiseksi Yhdysvaltoihin. Lakialoitteen mukaan tätä kestävän tuotannon rakentamista Yhdysvaltoihin on aikomus tukea 14 miljardilla dollarilla”, liiton toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski toteaa.  

Suomen Tekstiili & Muoti seuraa ohjelman suunnittelua, kutsuu mukaan jäseniään vaikuttamaan luonnokseen sekä tiedottaa etenemisestä kevään mittaan. 

Horisontti Eurooppa (2021–2027) on EU:n merkittävin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoitusohjelma. Sen keskeisimpinä tavoitteina on ilmastonmuutoksen selättäminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaaminen sekä eurooppalaisen kilpailukyvyn tukeminen. 

Huomaa myös Circular Bio-Based Europe -ohjelmaan avautuva rahoitus 

Niin ikään Horisontti Euroopan rahoittama Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking (CBE JU) on julkaissut vuoden 2024 työohjelmansa. Toimialarajat ylittävä CBE JU avaa rahoitushaun 18 teemaan ja järjestää infotilaisuuden 23.4.2024 Brysselissä. Haut avautuvat 24.4. ja ovat näillä näkymin auki 18.9.2024 asti. Lue lisää CBE JU:n sivuilta. 

Lue lisää: 

European Commission: Horizon Europe strategic plan 2025–2027 for research and innovation to underpin journey to a green, digital and resilient future 

Business Finland: Suomi kotiuttaa vauhdilla Horisontti Eurooppa – rahoitusta – yrityksillä vielä petrattavaa 

 

Lisätietoa ETP:stä

  • Euroopan laajin tekstiilialan TKI-toimijoiden yhteisö 
  • 200 jäsenorganisaatiota 29 eurooppalaisesta maasta. Suomesta mukana ovat Suomen Tekstiili & Muoti, VTT, Aalto-yliopisto, Infinited Fiber Company, LAB-ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu 
  • Palvelut TKI-toimijoiden tukemista: verkostoitumista, koulutuksia ja tilaisuuksia, EU-rahoituksen edunvalvontaa ja rahoituksen hakijoiden aktiivista verkottamista 
ETP:n sivuille

Ajankohtaista aiheesta

Muodistako miljardibisnes Suomeen? SuomiAreenassa keskusteltiin suomalaisen muodin kasvusta

Tekstiili- ja muotialan kasvusopimus julkaistu: Suomi tarvitsee lisää kaupallista osaamista

Uutishuone