Tuore selvitys: Suomalaisella muotialalla merkittävät kansainväliset kasvumahdollisuudet

Kansainvälinen muotiala elää teolliseen vallankumoukseen verrattavissa olevaa murroskautta, Business Finlandin teettämässä raportissa todetaan. Suomalaisyrityksillä on poikkeuksellinen kasvun paikka, kun megatrendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutos lisäävät erityisesti vastuullisen muodin ja suoran kuluttajakaupan kysyntää. Kansainvälinen kasvu edellyttää poikkialaista yhteistyötä, suomalaisen muotialan kansainvälisen näkyvyyden ja kotimaisen arvostuksen lisäämistä sekä startup-henkeä ja rahoitusta. Ala peräänkuuluttaa myös monivuotista kasvuohjelmaa.

Kuluttajien odotukset muuttuvat ja perinteisen muotialan toimijat kohtaavat haasteita monella rintamalla. Tämä avaa oven suomalaisbrändeille, joiden vahvuuksia ovat pikamuodista poikkeava toimintakulttuuri ja huippuluokan muodin opetuksestakin kumpuava vahva suunnitteluosaaminen. Näiden lisäksi suomalaiset toimijat voivat hyötyä Suomen kiertotalousosaamisesta sekä perinteisestä teknologiakeskeisyydestä.

Muotialan kokonaiskasvu on ollut jo viiden vuoden ajan hidasta, mutta monien muodin osa-alueiden, kuten vastuullisen muodin sekä suoran kuluttajakaupan (D2C) kasvu on ollut jopa kaksinumeroisella tasolla. Suomalainen muotiala voi kasvaa merkittävästi keskittymällä näihin eniten kasvaviin segmentteihin, joissa suomalaisella brändillä on myös vahvin kilpailuetu.

”Muotialan osalta on tärkeää hahmottaa ekosysteemin nykytila, tavoitteet ja kasvun ja kansainvälistymisen pullonkaulat – ja näihin liittyvät toimenpiteet. Vastuullisuuteen, korkeaan arvonlisään ja digitaalisuuteen perustuvat kehitysnäkymät tekevät tästä ekosysteemistä mielenkiintoisen”, sanoo Kenneth Nyholm, Head of Creative Business Finland.

Business Finlandin teettämä raportti analysoi yritysjohtajien ja asiantuntijoiden haastattelujen sekä alan yritysten yhteisen työpajatyöskentelyn ja kyselytutkimuksen pohjalta suomalaisen muotialan kansainvälisen kasvun pullonkauloja. Kasvua jarruttavat monialaisen yhteistyön puute, uusien muotikonseptien verrattain pieni määrä ja rahoituksen saatavuus sekä muodin arvostuksen puute Suomessa.

Suomalaisen viennin rakenne on painottunut koneiden, laitteiden ja teknologian B2B-myyntiin. Kuluttajatuotteiden osuus viennistä on ollut pitkään huolestuttavan matala. Nyt meillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa kansainvälistä kuluttajakauppaa tekstiili- ja muotialalla. Vastuullisia innovaatioita ja digitalisaatiota hyödyntäen voimme tarjota uutta suuntaa koko toimialalle globaalisti”, toteaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Raportti tarjoaa myös ratkaisuehdotuksia kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen. Tärkeintä olisi rakentaa alan ekosysteemiä pitkäjänteisesti monivuotisen kansallisen kasvuohjelman avulla. Lyhyellä aikavälillä ensisijaista olisi rakentaa ohjelma digitalisaatiota hyödyntävien kansainvälistyvien kuluttajabrändien kasvun tukemiseksi. Lisäksi tulisi luoda ulkomaisia sijoittajia ja mediaa Suomeen houkutteleva muotialan tapahtuma, tukea yritysten verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä rakentaa mentorointitoimintaa muotialalle.

”Suomalaisella muotialalla on sekä osaamista että osaamistarpeita. Rakennamme uusia tapoja tuoda yrityksiä yhteen ja jatkamme töitä osaamiseen liittyen. Huhtikuussa järjestetään ensimmäinen kansainvälinen Textile & Fashion Forum Helsinki -tapahtuma ja suunnittelemme myös muita suomalaisen muodin ja lifestyle-alan kansainvälistä tunnettuutta tukevia tapahtumakonsepteja.”, listaa kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen asiantuntija Anne Ruokamo Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Toteutuksesta vastasi strategiakonsultointiin erikoistunut Alice Labs. Raportin rahoitti Business Finland. Projekti oli osa Creative Business Finlandin ohjelmatoimintaa. Se toteutettiin läheisessä yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa, jonka aloitteesta selvitys tehtiin.

Lue Business Finlandin raportti kokonaisuudessaan

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Pakkausten tuottajavastuu laajenee – liiton kooste pakkausten merkinnöistä EU:ssa

WORTH-projekteista kumppaneita, rahoitusta ja hautomopalveluita muoti- ja lifestylealan toimijoille

Uutishuone