Tuoteturvallisuusviikko: EU-tietojenvaihtojärjestelmä varoittaa vaarallisista käyttötavaroista

Tällä viikolla on vietetty Euroopan tuoteturvallisuusviikkoa. Tekstiileissä vaaraa voivat aiheuttaa vaikkapa liian pitkät nyörit tai pienet irtoavat osat lasten vaatteissa. RAPEX-tietojenvaihtojärjestelmästä saa tietoa tuotteista, jotka on esimerkiksi vedetty markkinoilta jossakin Euroopan maassa.

Joka toinen vuosi järjestettävällä Euroopan tuoteturvallisuusviikolla on hyvä palauttaa mieliin RAPEX-järjestelmä. Kirjainyhdistelmä pitää sisällään EY:n nopean tietojenvaihtojärjestelmän vaarallisiin tuotteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Järjestelmä perustuu tuoteturvallisuusdirektiiviin.

EU-komissio julkaisee sivuillaan viikoittain yhteenvedon kuluttajakäyttöön tarkoitetuista vaaraa aiheuttavista kulutustavaroista, joita on löytynyt Euroopan markkinoilta. Joukossa on mm. leluja, moottoriajoneuvoja sekä tekstiilituotteita.

Tekstiileissä vaaraa aiheuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kiellettyjen tai rajoitettujen kemikaalien pitoisuus yli sallitun raja-arvon, liian pitkät nyörit tai pienet irtoavat osat pienten lasten vaatteissa.

Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla; valmistajalla, maahantuojalla ja vähittäismyyjällä. Vastuuseen sisältyy myös niinkutsuttu erityinen huolellisuusvelvoite ja velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle, mikäli omissa tuotteissa havaitaan turvallisuuspuutteita tai jopa vaaraa aiheuttavia tekijöitä.

Suomessa RAPEX-järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, joka välittää Suomen viranomaisten ilmoitukset RAPEX-järjestelmään.

Yritysten on hyvä seurata RAPEX-järjestelmän viikkoyhteenvetoa. Siitä käy ilmi, mitä tuotteita ja mistä syystä on vedetty pois markkinoilta tai millaisia toimenpiteitä havaitut puutteet ovat aiheuttaneet. Kooste toimitetaan aina englanniksi.