Tutkimus: Tekstiili-, vaate- ja muotiala kiinnostaa nuoria

Millaisena nuoret näkevät nykytyöelämän? Mitkä toimialat ovat vetovoimaisimpia?

Article image

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media julkistivat tänään vuosittaisen Kun koulu loppuu 2016 – tutkimuksen ja Nuorten unelmia -julkaisun.

Tutkimuksen mukaan yläkoululaiset ja lukiolaiset pitävät tekstiili-, vaate- ja muotialaa toimialana, joka tarjoaa kaikkein kiinnostavimpia työtehtäviä. Alalla työskentelyyn liitetään lukuisia erilaisia mielikuvia, joista päällimmäisiksi nousevat suunnittelu, luovuus, kiinnostavuus, kansainvälisyys, kädentaidot ja muotisuunnittelijat. Suomessa tarjotaankin kansainvälisesti huippuluokan muotisuunnitteluun ja materiaaliosaamiseen liittyvää opetusta.

Vetovoimaisuudessaan tekstiili-, vaate- ja muotiala sijoittui keskivaiheille kaikkien toimialojen keskuudessa. Ala kiinnostaa hieman enemmän yläkoululaisia kuin lukiolaisia ja erityisesti se kiinnostaa tyttöjä. Lisäksi tekstiili-, vaate- ja muotialasta ovat kiinnostuneita hieman muita enemmän ne, joille itsensä toteuttaminen ja luovan työn tekeminen on tärkeää.

Toisaalta ala nähtiin tulevaisuudessa heikohkona työllistäjänä. Alasta kiinnostuneiden joukossa on hieman keskimääräistä enemmän niitä, joille opiskelualan valinta ei ole selkeä ja jotka ovat kiinnostuneita ulkomailla opiskelusta ja kansainvälisistä tehtävistä.

Lukiolaisilla on tällä hetkellä varsin ristiriitaiset odotukset tulevalta työelämältä. Kiinnostavat työtehtävät nähdään palkkausta selvästi tärkeämpänä asiana. Toisaalta työelämä nähdään haastavana, ja nuoret pelkäävät, että työllistyminen on vaikeaa tai että he tekevät uravalinnan kannalta vääriä valintoja.

– Nuorten odotukset työelämästä ovat pelonsekaiset, mutta toisaalta kiinnostuneet. Työ näyttäytyy monille varsin perinteisinä ammatteina, kuten esimerkiksi lääkärin ja poliisin ammatteina. Työllistymisen pelko vie nuorilta rohkeuden pohtia perinteisistä ammateista poikkeavia uravalintoja, tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen tutkimusyhtiö T-Mediasta toteaa.

Tänä vuonna tutkimukseen vastasi ennätysmäärä nuoria: runsaat 7 700 peruskoululaista ja lukiolaista. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä helmikuussa 2016.