Tutustu uuteen hankintalakiin – EK:lta yrityksille tietopaketti

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuodenvaihteessa. Se toi mukanaan monia uudistuksia julkisten hankintojen kilpailuttamiseen. EK on nyt julkaissut sivuillaan ohjeistuksen hankintalaista.

Uuden hankintalain keskeisen sisällön tunteminen on tärkeää niille tekstiili- ja muotialan yrityksille, joilla on julkisen sektorin asiakkaita. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi työvaatteita, sisustustekstiilejä ja sairaalatekstiilejä tarjoavat yritykset.

Keskeisiä muutoksia uudessa hankintalaissa ovat muun muassa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen, mahdollisuudet ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien aiempaa laajempaan huomioon ottamiseen sekä kynnysarvojen nostaminen.

Esimerkiksi tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvot nousivat 30 000 eurosta 60 000 euroon. Kynnysarvot alittavat hankinnat jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle.

EK:n ohjeistus kertoo, mitä jokaisen yrityksen tulee tietää uudistetusta hankintalaista. Ohjeistuksessa käydään läpi eri hankintamenettelyjen vaatimukset. Mukana on myös vinkkejä tilanteeseen, jossa yritys katsoo, että kilpailutus ei ole mennyt oikein.

Tutustu ohjeistukseen EK:n sivuilla.