Tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut alkamassa

Työntekijöiden työehtosopimuksessa oli mahdollisuus jatkaa sopimusta kolmannelle vuodelle, mutta sopimus on nyt irtisanottu.

Teollisuusliitto on irtisanonut tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimuksen. Suomen Tekstiili & Muoti ja Teollisuusliitto neuvottelivat sopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisuista viime viikolla, mutta neuvottelut eivät johtaneet tuloksiin.

Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.11.2019 asti. Uuden työehtosopimuksen neuvotteleminen aloitetaan lokakuun aikana.

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen vastaavat neuvottelut käydään niin ikään syksyn aikana. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, nyt voimassa oleva työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään tammikuun loppuun.

Jos näin kävisi, myös toimihenkilöiden osalta käydään loppuvuodesta työehtosopimusneuvottelut.