Uudet asiantuntijat vahvistavat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimintaa

Tekstiili-, muoti- ja vaateala uudistuu ja kehittyy voimakkaasti. Suomen Tekstiili & Muoti ry on vahvistanut osaamistaan, jotta voimme entistä paremmin palvella jäsenyrityksiämme ja auttaa niitä kehittymään ja kasvamaan.

Liitossamme on aloittanut neljä uutta asiantuntijaa: vastuullisuusasiantuntija, tilasto- ja tietoasiantuntija, viestintäpäällikkö ja lakimies. Uusien vahvistusten avulla palvelumme uudistuvat entistä paremmin jäsenyritysten tarpeita vastaavaksi.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on EK:n jäsenliitto, joka on tekstiili-, muoti- ja vaatealan aktiivinen keskustelija ja vahva vaikuttaja. Jatkossa keskeisiä kysymyksiä alan menestykselle ovat vastuullisuus, kiertotalous ja innovaatiot materiaaleissa ja toimintatavoissa. Myös panostukset brändäykseen, markkinointiin ja viestintään ovat aiempaa suuremmassa roolissa.

Nimitykset

Vastuullisuusasiantuntijana on aloittanut Satumaija Mäki. Hän vastaa liiton vastuullisuusasioiden kehittämisestä ja tukee jäsenyrityksiä vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Aiemmin hän toimi vastuullisuus- ja viestintäasiantuntijana Nanso Group Oy:ssä.

Tilasto- ja tietoasiantuntijaksi on nimitetty Hanne Mikkonen. Hänen vastuualueenaan on liiton tietopalveluiden kehittäminen sekä tilasto- ja tietotuotanto. Aiemmin hän on toiminut tiedonkeruun, tilastoinnin ja raportoinnin asiantuntijatehtävissä Viestintävirastossa sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Viestintäpäällikkönä on aloittanut Mari Kamaja. Hän vastaa liiton viestinnän kehittämisestä sekä päivittäisviestinnästä. Hän siirtyi liittoon viestintätoimisto Milttonilta, jossa hän on toiminut vaikuttajaviestinnän ja yritysviestinnän asiantuntijana. Ennen Milttonia Mari on työskennellyt Vihreiden viestinnässä ja toimittajana Alma Median lehdissä.

Lakimieheksi on nimitetty Varpu Laankoski. Hänen vastuualueenaan ovat mm. immateriaalioikeuksiin, sopimusoikeuteen, työoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvät kysymykset. Aiemmin hän toimi asianajajana Asianajotoimisto Reims & Co Oy:ssä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry edistää jäsenyritystensä sekä alan menestystä ja kansainvälistymistä huolehtimalla kannustavasta toimintaympäristöstä. Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana muun muassa työnantaja- ja lainsäädäntöasioissa. Jäsenyritykset valmistavat mm. vaatteita, kodintekstiilejä, sairaalatekstiilejä, työvaatteita sekä urheilu- ja muita teknisiä vaatteita. Lisäksi jäsenyritykset tuottavat kuitukankaita ja teollisuustekstiilejä.