Uudistuneella Team Finland -sivustolla yrityksille tietoa rahoituksesta ja vienninedistämisestä

Team Finland on yritysten kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Päivitetyllä Team Finland -sivustolla on tiivistetysti tietoa verkoston tarjoamista neuvonta- ja rahoituspalveluista ja muun muassa tulevista vienninedistämismatkoista.

Team Finland -verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Yrityksen kansainvälistymisen tarpeisiin kootaan räätälöity palvelukokonaisuus verkoston toimijoiden tarjoamista palveluista.

Uudistuneelle Team Finland -sivustolle on koottu verkoston tarjoamia palveluita, esimerkiksi markkinoiden mahdollisuuksia kokoava Team Finland Market Opportunities -palvelu, sekä erilaisia asiantuntija- ja rahoituspalveluita.

Asiantuntija- ja rahoituspalvelut

Asiantuntijapalvelut sisältävät muun muassa kansainvälistymisneuvontaa ja sparrausta, neuvontaa kohdemarkkinoilla sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yleisneuvontaa patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa.

Team Finland -organisaatiot tarjoavat kansainvälistymistä ja kasvua hakeville yrityksille erilaisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin. Rahoituspalveluista löytyvät linkit Finnveran rahoituspalveluihin, Business Finlandin, ELY-keskuksen ja Finnfundin rahoitukseen, Teollisuussijoituksen pääomasijoitukseen ja Finnpartnershipin liikekumppanuustukeen.

Team Finland -delegaatiomatkat

Sivustolta löytyy myös tietoa Team Finland -delegaatiomatkoista, jotka ovat vienninedistämiseen tarkoitettuja vierailuja kohdemaihin. Matkoille voivat osallistua kansainvälistymisen eri vaiheissa olevat suomalaisyritykset. Vierailut edistävät yritysten kansainvälistä liiketoimintaa.

Erilaisten teemojen ympärille koottavien matkojen ohjelmat sisältävät toimialakohtaisia tapaamisia, verkostoitumista merkittävien kaupallisten ja poliittisten toimijoiden kanssa, näkyvyyttä ja neuvontaa. Yritys pystyy vierailuilla markkinoimaan tuotteitaan, osaamistaan ja palveluitaan. Vierailuilla yritykset keräävät tietoa uusista markkina-alueista ja luovat yhteyksiä paikallisiin asiakkaisiin, päätöksentekijöihin sekä verkostoituvat muiden potentiaalisten partnereiden kanssa.

Tulossa on esimerkiksi vierailu Finnish Winter Sports & Smart Energy -matka Kiinaan.

Team Finland -verkoston jäsenet

Verkostoon kuuluvat Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), Patentti- ja rekisterihallitus.

Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Team Finlandin verkkosivu