Uudistunut hankintalaki lisää pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia

Hankintalaki on uudistunut. Vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain keskeisiä muutoksia ovat muun muassa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen, mahdollisuudet ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien aiempaa laajempaan huomioon ottamiseen ja kynnysarvojen nostaminen.

Hankintalailla säädellään merkittävää osaa julkisten varojen käytöstä ja se luo julkisille hankinnoille menettelysäännöt. Laki ja sen uudistuminen ovat tärkeitä yrityksille, joilla on julkisen sektorin asiakkaita.

Tekstiili- ja muotialan yritykset osallistuvat esimerkiksi työvaatteita, sisustustekstiilejä ja sairaalatekstiilejä koskeviin julkisiin tarjouskilpailuihin.

Uudessa laissa kansalliset kynnysarvot nousevat tavaroiden ja palvelujen osalta 30 000 eurosta 60 000 euroon. Kynnysarvot määrittävät lain soveltamisen alarajan.

– Yrityksillemme on hyötyä siitä, että pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia helpotetaan muun muassa jättämällä pienimmät hankinnat hankintalain soveltamisen ulkopuolelle, arvioi lakimies Varpu Laankoski Suomen Tekstiili ja Muoti ry:stä.

Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin paranevat myös siten, että jatkossa hankintayksikkö ei esimerkiksi voi ilman perusteltua syytä edellyttää tarjoajalta tai ehdokkaalta suurempaa vuotuista vähimmäisliikevaihtoa kuin 2 x hankintasopimuksen arvo. Hankinnat on myös pyrittävä järjestämään siten, että pk-yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuun.

Uusi laki antaa hankintayksikölle mahdollisuuden huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia aiempaa enemmän. Hankintayksikkö voi esimerkiksi edellyttää tuotteelta tiettyä merkkiä (esimerkiksi Joutsenmerkki) näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ominaisuuksia. Ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia voidaan huomioida aiempaa enemmän myös tarjouksen vertailuperusteina.

Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (KKV) valvoo jatkossa hankintalain noudattamista. Tämä on yritysten kannalta myönteinen uudistus, koska hankintatoimen lainmukaisuuden valvonta ei ole enää yksittäisten yritysten vastuulla.

Hankintalain uudistuksesta voit lukea myös EK:n sivuilta ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.