Uusi rahoitushaku: Hae kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman rahoitusta ELY-keskuksesta 31.12.2022 mennessä

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman valtakunnallinen rahoitushaun tavoitteena on edistää alle 50 henkilöä työllistävien yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Kiihdytysohjelman rahoitettavissa hankkeissa edistetään erityisesti digitaalisen teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymisessä. Lisäksi hankkeissa edistetään vihreän siirtymän uusien tuoteinnovaatioiden kehittämistä kansainvälisille markkinoille sekä olemassa olevien tuoteinnovaatioiden kansainvälisten markkinoiden selvittämistä. 

Rahoitusvälineenä on ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa (de minimis). Rahoitusta ei myönnetä investointeihin. Lisäksi yritykseltä edellytetään, että vakiintunut vientitoiminta on vähäistä (korkeintaan ollut n. 100 000 vuositasolla) tai yritys ei vielä harjoita vientiä. 

Rahoituksen kohteet 

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin: 

  • Kasvua ja/tai vientiedellytyksiä parantaviin tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteisiin. Erityisenä painopisteenä digitaalisuus, vihreä talous mm. energia- ja materiaalitehokkuus ja kiertotalous
  • Kansainvälistymistä edistävän brändin ja strategian rakentamiseen.
  • Markkina- ja jakelukanavaselvityksiin sekä messuihin.
  • Kansainvälistymistä edistävään pilotointiin ja testaukseen. Pienimuotoisen proton valmistukseen tai koemarkkinointiin, joilla haetaan esimerkiksi palautetta tuotteen/palvelun ominaisuuksista tai kehitystarpeista ja soveltuvuudesta ao. markkinaan. Pilotoinnit ja demonstraatiot, silloin kun se on asiakkaille maksuton.
  • Vientiin liittyviin IPR- selvityksiin (sis. laki- ja standardivaatimukset).
  • Hankkeen toteutukseen palkattavien avainhenkilöiden palkkoihin enintään 18 kk:n ajalle.

Rahoitushaku on jatkuva ja auki 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. 

Rahoitushaku on voimassa seuraavilla alueilla: 

  • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) 
  • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, EteläPohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) 
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) 
  • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) 

Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina hankekohtaisesti. Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). 

Lue lisää: ELY-keskuksen hakuilmoitus (pdf)

 

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Pakkausten tuottajavastuu laajenee – liiton kooste pakkausten merkinnöistä EU:ssa

WORTH-projekteista kumppaneita, rahoitusta ja hautomopalveluita muoti- ja lifestylealan toimijoille

Uutishuone