Uusi raportti kertoo Afrikasta tekstiili- ja vaatealan hankinta-alueena

Afrikan noususta tekstiili- ja vaatealan valmistuksessa on puhuttu jo vuosien ajan. Nopea kehitys ja matalat työvoimakustannukset ovat lisänneet useiden kansainvälisten tekstiili- ja muotialan yritysten kiinnostusta maanosaa kohtaan. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n uusi Afrikkaa käsittelevä raportti jatkaa liiton alan toimintamaita ja -alueita käsittelevää julkaisusarjaa.

Tekstiili- ja vaateteollisuudella on merkittävä rooli monen Afrikan maan taloudelle. Perinteisten tuottajamaiden lisäksi nousussa on Saharan eteläpuolinen Afrikka, jonne kiinalaiset ovat investoineet valtavasti viime vuosina.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n raporttiin on valittu mukaan kuusi Afrikan keskeisintä tekstiili- ja muotialan valmistusmaata. Egyptillä, Marokolla ja Tunisialla on pitkät perinteet tekstiilialalla. Etiopiaan on perustettu tekstiilialan teollisuuspuistoja ja Keniassakin hallitus pyrkii kehittämään alaa. Etelä-Afrikasta tuodaan puolestaan luonnonkuituja ja niistä valmistettuja tuotteita Eurooppaan. Raportissa käsiteltyjen maiden lisäksi tekstiili- ja vaateala on merkittävä monissa muissakin Afrikan maissa.

Afrikan merkitys suomalaisille tekstiili- ja vaatealan yrityksille on ainakin valmistusalueena vielä vähäinen. Materiaalien tuotannon näkökulmasta Afrikka on globaalisti merkittävämpi, sillä siellä tuotetaan paljon luonnonkuituja ja materiaaleja alan pitkiin arvoketjuihin.

Afrikassa väestönkasvu on maailman nopeinta. Työvoiman saatavuus houkuttelee monia toimialoja, myös vaatetusteollisuutta. Yhteiskunnan kehitys on monissa Afrikan mantereen maissa edelleen alkuvaiheessa ja alueelliset erot suuria. Länsimaisen yritysten asettamat sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyvät vaatimukset saattavat olla monille afrikkalaisille toimijoille vielä vieraita.

Afrikkaa käsittelevä raportti on sarjassaan kahdeksas liiton julkaisema alan toimintamaita ja -alueita käsittelevä julkaisu. Julkaisujen tavoite on antaa mahdollisimman kattava kuva hankintamaiden ja -alueiden erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä sekä koota yksiin kansiin tahot, joilta löytyy alueisiin liittyvää asiantuntemusta.

Jäsenyritykset saavat 17.12.2020 julkaistun Afrikka-raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille. Aikaisemmin julkaistut raportit käsittelevät Baltiaa, Bangladeshia, Intiaa, Kiinaa, Portugalia, Turkkia ja Venäjää, ja myös ne ovat ladattavissa extranetistä.

Siirry liiton jäsenten extranetin Maaraportit-sivulle tästä linkistä. Jos sinulla ei ole tunnuksia extraan, saat ne lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@stjm.fi.

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Pakkausten tuottajavastuu laajenee – liiton kooste pakkausten merkinnöistä EU:ssa

WORTH-projekteista kumppaneita, rahoitusta ja hautomopalveluita muoti- ja lifestylealan toimijoille

Uutishuone