Uusi raportti kertoo Kiinasta tekstiilialan hankintamaana

Kiinaa käsittelevä maaraportti jatkaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n julkaisusarjaa. Jäsenyrityksille suunnatut raportit tarjoavat tiiviin tietopaketin maan toimintaympäristöstä, erityispiirteistä ja mahdollisista riskeistä. Lisäksi niihin on koottu tietoa kaupanesteistä sekä tahoista, joilta löytyy kohdemaahan liittyvää asiantuntemusta.

Kiinan kehitys on ollut kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana vauhdikasta ja maa on noussut maailman toiseksi suurimmaksi kansantaloudeksi. Maa on myös maailman suurin tekstiilien ja vaatteiden tuottaja.

Suomelle Kiina on suurin vaatteiden tuontimaa ja toiseksi suurin tekstiilien tuontimaa. Vuonna 2017 tekstiilien ja vaatteiden tuonnin arvo Kiinasta oli 740 miljoonaa euroa, mikä on lähes kolmannes koko tekstiilien ja vaatteiden tuonnista Suomeen.

Kiinassa on massiivinen tekstiili- ja vaateteollisuus, joka kattaa tuotannon kaikki vaiheet kuitujen tuotannosta valmiiden tuotteiden valmistukseen. Alalla toimii yli 37 000 yritystä, ja se työllistää suoraan noin 23 miljoonaa henkilöä ja välillisesti arviolta toiset 23 miljoonaa.

Kiinan kansainvälinen kilpailuetu tekstiili- ja vaatealalla on perustunut pitkälti mataliin yksikkökustannuksiin. Työvoimakustannukset Kiinassa ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti ollen tällä hetkellä Aasian-Tyynenmeren alueen korkeimmat. Kiinalaisen tekstiili- ja vaatealan haasteena onkin raaka-aineiden, työvoiman ja energian kustannusten kasvu, mikä on saanut länsimaiset yritykset pohtimaan tuotannon siirtämistä muihin Aasian maihin, Afrikkaan tai lähemmäs yritysten kotimaata.

Moderni tuotanto ja korkea tuottavuus pitävät Kiinan edelleen mielenkiintoisena tekstiili- ja vaatealan hankintamaana. Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat nostaneet päätään viime vuosina, mutta kehitys on edelleen alkuvaiheessa ja alueelliset erot suuria.

Tietoa Kiinan liiketoimintaympäristöstä ja neuvoja maassa toimimiseen löytyy 26.4.2018 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille.