Uusi raportti kertoo, millainen maa Venäjä on tekstiili- ja vaatealan yrityksille

Maaraportti Venäjästä jatkaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n julkaisusarjaa. Jäsenyrityksille suunnatut raportit tarjoavat tiiviin tietopaketin maan toimintaympäristöstä, erityispiirteistä ja mahdollisista riskeistä.

Vuonna 2016 Venäjä oli suomalaisille yrityksille kolmanneksi tärkein tekstiilien ja vaatteiden vientimaa.

Huippuvuosina itänaapuri oli suomalaisille vaatealan yrityksille tärkein vientimaa, mutta 2010-luvulla poliittinen tilanne, uudistusten puute ja öljyn hinnan lasku ovat hankaloittaneet sen tilannetta. Vientiä ovat vähentäneet heikko rupla, venäläisten kuluttajien alentunut ostovoima ja suomalaisen vähittäiskaupan vetäytyminen Venäjältä.

Vaatemarkkinoiden kooksi vuonna 2016 arvioitiin kuitenkin edelleen 21,5 miljardia euroa. Muutaman tunnin junamatkan päässä sijaitseva Pietari on väestöltään Suomen kokoinen markkina-alue. Suomalaisuus myös myy Venäjälle edelleen, sillä kuluttajat pitävät sitä laadun takeena.

Venäjällä toimivien yritysten on kuitenkin syytä tiedostaa, että yhteiskunta muuttuu vauhdilla ja yritysten arkeen vaikuttavat lupaprosessit muuttuvat jatkuvasti. Jotta vienti Venäjälle sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, on yrityksen syytä selvittää maan vientiin liittyvät ajankohtaiset rajoitukset ja vaatimukset.

Ruplan alhaisen kurssin vuoksi tuotantokustannukset Venäjällä ovat laskeneet vuodesta 2015 lähtien, mikä on saanut yhä useamman yrityksen kiinnostumaan myös tuotannon siirtämisestä Venäjälle. Maassa on noin 29 000 tekstiili- ja vaatealan yritystä, joista suurin osa on pieniä ja keskisuuria. Tuotannossa haasteena on vanha konekanta ja osaavan työvoiman puute, joten vaatevalmistus Venäjällä edellyttää usein investointeja tuotantolaitoksiin. Lisäksi maan tekstiiliteollisuus on vahvasti riippuvainen tuontimateriaaleista.

Tietoa Venäjän liiketoimintaympäristöstä ja neuvoja maassa toimimiseen löytyy 1.6.2017 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille.