Uusi raportti kertoo Portugalista tekstiilialan hankintamaana

Portugalia käsittelevä maaraportti jatkaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n alan toimintamaita käsittelevää julkaisusarjaa. Jäsenyrityksille suunnattujen raporttien tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava kuva hankintamaan erityispiirteistä, olosuhteista ja riskeistä. Lisäksi niihin on koottu tietoa kaupanesteistä ja tahoista, joilta löytyy kohdemaahan liittyvää asiantuntemusta.

Portugali on yksi Euroopan merkittävimmistä tekstiili- ja vaatetusalan tuotantomaista. Ala on myös erittäin merkittävä Portugalin taloudelle. Vuonna 2017 tekstiili- ja vaatetusalan osuus maan tavaraviennistä oli 10 % ja osuus koko teollisuuden työllisyydestä 20 %.

2000-luvun alku oli Portugalin tekstiili- ja vaateteollisuudelle raskas. Liikevaihto ja vienti laskivat huomattavasti, ja toimialalta lähti satoja yrityksiä ja tuhansia työpaikkoja. Alan ja koko Portugalin taloudellinen tilanne on kuitenkin kohentunut viime vuosina, ja vuodelle 2018 Portugalille ennustetaan noin 2,2 % talouskasvua.

Tekstiili- ja vaatetusalalla kasvua on luotu uusilla kilpailukykytekijöillä, kuten designilla, teknologisilla innovaatioilla ja yritysten kansainvälistymisellä. Koveneva kansainvälinen kilpailu erityisesti Kiinan ja Intian kanssa tuo Portugalin tekstiili- ja vaatetusalalle kuitenkin haasteita myös tulevaisuudessa.
Portugalin osuus tekstiilien ja vaatteiden tuonnista Suomeen on vain reilut 2 %, mutta kohtuulliset tuotantokustannukset, läheisyys ja joustava tuotantokapasiteetti tekevät siitä mielenkiintoisen erityisesti pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille.

Portugali ei lukeudu perinteisiin riskimaihin. Portugalissa toimivien yritysten on kuitenkin hyvä tiedostaa maahan liittyvät erityispiirteet, kuten alhainen tulotaso ja joustava työaikalainsäädäntö, jotka voivat olla riskejä ihmisoikeuksiin liittyen. Tekstiilien tuotantoketjussa on myös tyypillisesti useita eri toimijoita, jotka saattavat sijaita eri maissa.

Tietoa Portugalista tekstiili- ja muotialan hankintamaana löytyy 19.12.2018 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille.