Uusi suomalaisteknologia muuttaisi radikaalisti perinteistä vaatetuotantoa

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry järjesti yhdessä VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa seminaarin uusista teknologioista ja mahdollisuuksista suomalaiselle tekstiili- ja vaatetusteollisuudelle Espoossa 31.10.

Article image

Seminaarissa esiteltiin mm. juuri alkanut Tekesin rahoittama strateginen tutkimusavaus ”Design Driven Value Chains in the World of Cellulose” -hanke. VTT, Aalto yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat saaneet Tekesiltä 3 miljoonan euron rahoituksen 1,5 vuotta kestävälle tutkimukselleen. Tavoitteena on kehittää kokonaan uutta ja suomalaiseen koivuun perustuvaa liiketoimintaa lisäarvoisille tuotteille kuten tekstiileille.

Hankkeessa kehitetään design-menetelmin uusia selluloosatuotteita ja menetelmiä niiden valmistamiseksi. VTT:n mukaan vaatetuotantoa merkittävästi muuttava uusi teknologia on koekäytössä jo viiden vuoden kuluttua. VTT:llä kehitteillä olevassa prosessissa selluloosakuidut voidaan yhdistää langaksi ilman kehruuprosessia. Valmistuksessa monivaiheiset kudonta- ja neulontavaiheet voidaan korvata ilman että tekstiilit menettäisivät tärkeitä ominaisuuksiaan, kuten laskeutuvuutta.

Tulevaisuudessa menetelmien yhdistäminen tekee mahdolliseksi yksilöityjen kuiturakenteiden ja tekstiilien valmistamisen jopa 3D-tulostuksella. Nykyisin esimerkiksi paidan valmistuksessa on yli 20 työvaihetta. 3D-tulostuksen myötä työvaiheita olisi enää noin 4–5. Tämä puolestaan mahdollistaisi tuotteiden räätälöinnin, supistaisi varastoja ja vähentäisi väärien tuotteiden valmistusta.

Jos suomalainen innovaatio menestyy kaupallisesti, saattaa se muuttaa merkittävästi tekstiiliteollisuudessa käytössä olevia raaka-aineita. Tällä hetkellä puuvillalla on 40 prosenttia markkinoista ja öljypohjaisilla polyestereillä melkein loput markkinat. Selluloosamuuntokuitujen osuus on vain noin kuusi prosenttia raaka-ainemarkkinoista. VTT:n laskelmien mukaan Suomen metsien nykyinen hakkuuylijäämän muuttaminen kuiduksi voisi korvata jopa puolet nyt käytössä olevasta maailman puuvillasta.