Uusi Suomen ja Ruotsin yhteinen T&K -hakuohjelma biopohjaisten tuotteiden valmistusteknologioille

Business Finland ja Ruotsin valtion teknologiarahoitusorganiaatio Vinnova ovat käynnistäneet Suomen ja Ruotsin yhteisen T&K -hakuohjelman. Ohjelman tavoitteena on viedä eteenpäin biopohjaisten tuotteiden valmistusprosesseja ja teknologioita.

Laboratoriomittakaavalla tuotettuja biopohjaisia materiaaleja on kehitetty jo laaja valikoima, mutta niiltä puuttuvat prosessit tuotteiden valmistamiseksi teollisessa mittakaavassa. T&K -hakuohjelma tukee näiden prosessien eri vaiheiden kehittämistä ja tuotannon mahdollistamista.

Tutkimus- ja kehityshankkeen odotetaan avaavan uusia mahdollisuuksia mm. raaka-aineiden ja energian käytölle, uusien erikoisominaisuuksia omaavien materiaalien ja kemikaalien valmistukselle sekä olemassa olevien ja uusien biomateriaalivirtojen hyödyntämiselle kiertotaloudessa.

Ohjelmaan voivat hakea pääasiassa biopohjaisten materiaalien, tuotteiden tai palvelujen valmistajat, toimittajat tai käyttäjät, sekä yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä muut keskeiset toimijat. Vähintään yhden hakukumppanin on oltava suomalainen ja yhden ruotsalainen yritys. Suomalaisille kumppaneille varattu rahoitus hankkeessa on suuruudeltaan 2 miljoonaa euroa.

Haku on avoinna 14.6.2018 saakka.

Lisätietoa hakuohjelmasta