Uusi vastuullisuuden koulutussarja tekstiili- ja muotialan yrityksille – ilmoittaudu kevään koulutuksiin!

Vastuullisuus on moniulotteinen ja jatkuvasti kehittyvä aihealue. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n uusi vastuullisuuden koulutussarja tarjoaa alan yrityksille mahdollisuuden syventyä vastuullisuustyön ajankohtaisimpiin teemoihin sekä saada konkreettisia työkaluja oman vastuullisuustyönsä kehittämiseen.

Uudessa 6-osaisessa koulutuskokonaisuudessa syvennytään ajankohtaisimpiin vastuullisuustyön teemoihin. Jokaisessa koulutuksessa osallistujat saavat ajankohtaista tietoa ja kuulevat kiinnostavia esimerkkejä aihealueen ympäriltä. Lisäksi osallistujat saavat käyttöönsä kunkin osa-alueen teemaan liittyviä konkreettisia työkaluja, joita voivat hyödyntää arjessa koulutuksen jälkeen.

Kevään koulutuksissa pureudutaan muun muassa taloudellisen vastuun ja rahoituksen ajankohtaisiin kysymyksiin, globaalien hankintaketjujen vastuullisuuden hallintaan sekä ympäristövastuun ajankohtaisiin teemoihin, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Koulutuskokonaisuuden kolme ensimmäistä osaa järjestetään keväällä ja loput kolme syksyllä 2022. Jokainen osa on yksittäinen koulutus, joten osallistujat voivat valita kokonaisuudesta omaa työtä ja kiinnostusta vastaavat yksittäiset osiot tai päivittää vastuullisuusosaamistaan viimeisillä tiedoilla osallistumalla näihin kaikkiin. Jokaiseen osioon on erillinen ilmoittautuminen.

Vastuullisuuden koulutussarja, kevät 2022:

1.3.2022 Vastuullisuuden koulutusohjelma osa I: Taloudellinen vastuu ja vastuullisuus osana rahoitusta

19.4.2022 Vastuullisuuden koulutusohjelma, osa II: Globaali hankintaketju ja ihmisoikeudet

31.5.2022 Vastuullisuuden koulutusohjelma, osa III: Ilmastonmuutos ja biodiversiteetti

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Uutishuone