Uutisia ELY:stä: Kehittämisavustus haettavissa Uudellamaalla, tuen ylärajaa määrittänyt de minimis -raja poistuu

ELY-keskuksen tuoreet rahoituslinjaukset sisältävät yritysten kannalta kaksi merkittävää uutista: Yritykset voivat hakea kehittämisavustusta nyt myös Uudellamaalla ja de minimis -raja poistuu.

ELY-keskus julkaisi yritysrahoituksen uudet linjaukset 20.10.2020. Kokosimme yhteen tiiviit yhteenvedot keskeisistä uudistuksista.

Yrityksen kehittämisavustus mm. kansainvälistymiseen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen

Yritysten kehittämisavustusta voi vuosien tauon jälkeen hakea nyt myös Uudellamaalla. Kyseessä on moniin yritysten tarpeisiin taipuva rahoitusinstrumentti.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja aineettomiin tai aineellisiin investointeihin. Avustusta voi saada yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden sekä tutkimushankkeiden toteutettavuusselvityksiin tai kansainvälistymishankkeiden valmisteluun. Kehittämisavustus sopii myös hankkeisiin, jotka edistävät uusien, ympäristöä vähemmän kuormittavien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Avustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille, kansainvälistyville tai aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille.

Kansainvälistymishankkeiden valmistelussa kehittämisavustusta voi käyttää esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelman hankintaan tai kohdemarkkinaselvityksiin. Yritys voi selvittää myös esimerkiksi sitä, miten olemassa olevaa konseptia tai uutta tarjontaa kannattaisi viedä uusille kansainvälisille markkinoille. Valmisteluvaiheessa rahoitetaan ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaa niin, että selvitystyön tuloksena yritykselle syntyy strateginen näkemys yrityksen kansainvälistymisestä.

Avustusta voidaan myöntää myös yrityksen laajempaan kansainvälistymisstrategian mukaiseen kehittämishankkeeseen, jolloin kustannuksiin voivat sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön hankkeeseen liittyvät palkkakustannukset. Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla myös ulkomaisista messuosallistumisista tai kansainvälistymiseen liittyvistä matkoista aiheutuvat kulut. Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Yrityksen kehittämisavustus investointeihin

ELY-keskuksen tukema investointi voi tarkoittaa joko aineellista tai aineetonta investointia.

Aineellisina investointeina tuetaan koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimista sekä yrityksen omaan käyttöön rakennettavia tuotannollisia tiloja. Rakentamista tuetaan alueilla ja hankkeissa, jotka eivät ole Maaseutuohjelman tuen piirissä. Rakentamista ei tueta Uudellamaalla.

Tukikelpoisia aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta. Erityisenä painopisteenä ovat investoinnit, jotka edistävät vähähiilistä taloutta.

Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvavaa tehokkuutta, uuden teknologian käyttöönottoa tai siirtymistä uusiin moderneihin tuotantotiloihin. Avustuksen määrä on 10–20 % hyväksytyistä kustannuksista.

De minimis -rajan poistuminen avaa tukimahdollisuuden myös yrityksille, joiden raja on täynnä

Mikä de minimis?

Kehittämiseen myönnettävät avustukset ovat normaalisti de minimis -ehtoisia. Vähämerkityksistä eli de minimis -tukea voidaan myöntää yritykselle enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Määrään lasketaan mukaan kaikki yrityksen saamat de minimis -ehtoiset tuet.

Toinen tärkeä uudistus yrityksille on de minimis -rajan väliaikainen poistuminen ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Tämä merkitsee sitä, että myös yritykset, joiden 200 000 euron de minimis -kiintiö on ollut täynnä, voivat nyt myös hakea valtion tukia. Taustalla on Euroopan komission päätös joustaa valtiontukisäännöissä koronakriisin vuoksi.

Niin kutsuttu 800 000 euron tukiohjelma astui voimaan 20.10.2020. Valtiot voivat myöntää tukea yhdelle yritykselle enintään 800 000 euroa. Tukiohjelman aikana kehittämishankkeisiin myönnetty tuki ei kerrytä yrityksen de minimis -kumulaatiota.

 

 

Lisätietoja:

ELY-keskuksen kehittämisavustus

Tutustu netissä olevaan rahoituslinjaukseen (pdf)

Sähköinen hakupalvelu

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta Aalto EE:n opein

Uutishuone