Uutta tutkimus- ja kehitysrahoituksessa: TKI-lisävähennys ja -laina, innovaatiosetelin comeback ja Horisontti Eurooppa

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten kannattaa tutustua uuteen TKI-lisävähennykseen, joka tuli voimaan vuoden 2021 alussa. Business Finlandin TKI-laina ja innovaatioseteli tulivat taas haettavaksi ja Horisontti Eurooppa -ohjelma käynnistyy keväällä.

TKI-lisävähennys verovuosina 2021—2025

Yritysten verotukseen tuli 1.1.2021 uusi kannuste tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lakia sovelletaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotuksessa. Mikäli soveltamisedellytykset täyttyvät, verovelvollinen saa tehdä verotuksessaan 50 prosentin lisävähennyksen lain määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation laskuttamista alihankintamenoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön.  

Koska elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, verovelvollinen saa lisävähennyksen tehdessään vähentää lisävähennyksen perusteeseen luettavat alihankintamenot 1,5-kertaisena. 

Lue lisää verohallinnon verkkosivuilta:  

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2025 

Tilapäisen TKI-lainan hakuaikaa jatkettiin

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille (Oy, Oyj) sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset, säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Hakuaikaa on jatkettu 14.5.2021 asti.

Rahoituksen tavoitteena on auttaa yrityksiä ylläpitämään TKI-toimintaansa myös häiriötilanteessa ja kehittämään ratkaisuja, jotka luovat uutta kilpailuetua kriisin jälkeen. Rahoituksella yritykset voivat suunnata poikkeustilanteen seurauksena vapautuneita resursseja kehittämistyöhön ja nopeuttaa kehittämistä. Siten työntekijät pystytään pitämään töissä myös kriisin aikana.

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta: 

Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Innovaatiosetelillä uutta tietoa tai osaamista yritykseen

Business Finlandin innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista, eli sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan.  

Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin. 

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta: 

Innovaatiosetelin hakemuspalvelu avataan 15.1.2021 

Horisontti Eurooppa rahoittaa tutkimus- ja innovaatioprojekteja 95 miljardilla eurolla

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen Euroopassa. Ohjelma käynnistyy keväällä 2021 ja siitä rahoitetaan muun muassa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua. Suomenkielinen tietopaketti löytyy jo verkkosivuilta www.horisonttieurooppa.fi. 

Horisontti Eurooppa -ohjelman kansallinen yhteystoimisto, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI, toimii Business Finlandissa. EUTI tarjoaa maksuttomia palveluja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille ja EU-projekteja toteuttaville suomalaisille toimijoille.  

Ajankohtaista aiheesta

Muodistako miljardibisnes Suomeen? SuomiAreenassa keskusteltiin suomalaisen muodin kasvusta

Tekstiili- ja muotialan kasvusopimus julkaistu: Suomi tarvitsee lisää kaupallista osaamista

Uutishuone