Vaateteollisuuden liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 15,5 prosenttia

Tilastokeskuksen teollisuuden liikevaihtokuvaajan mukaan liikevaihto tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa kasvoi 8,9 prosenttia, kun teollisuuden liikevaihto oli kokonaisuudessaan oli 2,4 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Liikevaihdon kasvu oli marras-tammikuussa vaateteollisuudessa 15,5 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 2,9 prosenttia ja nahkateollisuudessa 11,5 prosenttia. Alan 8.9 prosentin kasvu on näiden painotettu keskiarvo. Alan kokonaisliikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2014.

”Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alojen yritysten liiketoimintamallit ja tilanteet vaihtelevat. Yhtenä syynä positiiviseen kehitykseen on yksittäisten yritysten liiketoiminnan ja alan viennin kasvu”, toteaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.  ”Tämä on hyvä esimerkki yritysten hyvin erilaisista markkinatilanteista. Erityisesti nyt on muistettava, että yrityskohtaiset ratkaisut ovat ensiarvoisen tärkeitä.”

Tilastokeskuksen teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla.

Lähteet: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2016, tammikuu, Tilastokeskus; Suomen Tekstiili & Muoti ry