Vaikuttajamarkkinointiin uusi viranomaislinjaus: tutustu ohjeisiin yhteistyön merkitsemisestä

Vaikuttajamarkkinointi eli yhteistyö vaikuttajien kanssa somessa ja blogeissa tulee merkitä selvästi. Yrityksen pitää huolehtia, että yhteistyökumppanien postauksissa näkyy maininta yhteistyöstä.

Vaikuttajamarkkinointi

Yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen.

Yhä useampi yritys tekee yhteistyötä some-vaikuttajien, bloggareiden ja julkisuuden henkilöiden kanssa. Toisinaan vaikuttajamarkkinointia tehdään pitkäjänteisesti tietyn vaikuttajan kanssa, ja vaikuttaja saa siitä sovitun korvauksen, toisinaan yritys luovuttaa vaikuttajalle ilmaiseksi tuotteen, joka sitten näkyy hänen kanavissaan. Kuluttaja-asiamies on vastikään julkaissut vaikuttajamarkkinoinnista linjauksen, joka opastaa yrityksiä ja vaikuttajia toimimaan kuluttajansuojalain mukaisesti.

Yrityksen on huolehdittava, että kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan riippumatta siitä, tehdäänkö yhteistyötä ammattimaisen vai ns. harrastajavaikuttajan kanssa. Käytännössä yritys täyttää mainonnan tunnistettavuuteen liittyvät velvollisuutensa, kun se ohjeistaa vaikuttajaa toimimaan niin, ettei piilomainontaa harjoiteta.

Kokosimme yrityksille muistilistan vaikuttajamarkkinointiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin merkitseminen

1. Mainos / kaupallinen yhteistyö

Vaikuttajamarkkinointi on merkittävä julkaisuun kuten blogiin, podcastiin, Instagramiin tai YouTubeeen selkeästi niin, että kuluttaja ymmärtää, milloin kyse on kaupallisesta vaikuttamisesta. Heti julkaisun alussa on selkeästi kerrottava, että kyseessä on mainos ja mainittava mainostavan yrityksen nimi tai muu tunnistettava kaupallinen nimi kuten tuotemerkki. Mainostunnisteen on oltava selkeä ja helposti havaittavissa.Kuluttaja-asiamies suosittelee, että merkitsemisessä käytetään ilmaisua ”mainos”. Vaihtoehtoisesti yritys voi käyttää myös esimerkiksi ilmaisua ”kaupallinen yhteistyö”.

2. Saatu ilmaistuote

Jos yritys lähettää vaikuttajalle tuotteen ilman osapuolten välistä yhteistyösopimusta, vaikuttajan on kerrottava asiasta heti julkaisun alussa esimerkiksi ilmaisulla ”saatu ilmaistuote”.

3. Mainoslinkit

Mainoslinkit on merkittävä julkaisuun selkeästi silloin, kun yritys maksaa vaikuttajalle esimerkiksi linkin jakamisesta, jaetun linkin klikkauksista tai klikkauksen jälkeen tehdyistä ostoksista.

Julkaisun alkuun on kirjoitettava esimerkiksi ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”.

Markkinointi alaikäisille

Silloin kun markkinointi tavoittaa alaikäiset tai kohdistuu heihin, yrityksen on oltava erityisen tarkkana. Mainoksessa ei saa osoittaa lapselle suoraa ostokehoitusta kuten ”osta, ”kokeile” tai ”hanki”. Sopimatonta on niin ikään lapsen kehottaminen suostuttelemaan vanhempansa ostamaan tuote. Mainoksen pääsanomana ei voi myöskään olla tuotteen sijaan voimakkaasti lapsen tunteisiin vetoava peli, sarjakuvahahmo, kylkiäislelu tai kilpailu.

Lue lisää sivuiltamme

Lue lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta