Valmistavalle teollisuudelle uusi kasvuohjelma

Business Finlandin uusi Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma tähtää valmistavan teollisuuden yritysten uudistumiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen kestävällä tavalla.

Ohjelma tukee erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan kehitystä ja viennin kasvua. Ohjelmaan osallistuvien yritysten tuotekehitys- ja innovaatiohankkeita tullaan rahoittamaan 150 miljoonalla eurolla.

“Valmistavaan teollisuuteen ei ole juurikaan investoitu Suomessa 2008 taantuman jälkeen. Nyt tavoitteena on saada sekä kotimaisten yritysten investointeja että ulkomaista rahaa ja toimijoita Suomeen. Myös viennin lisäarvon kasvattaminen on tärkeää, jotta saamme suomalaiset yritykset ylemmäs teollisuuden globaaleissa arvoketjuissa”, kertoo Business Finlandin Bio-, kiertotalous- ja cleantech-teeman johtaja Jarmo Heinonen.

Tuotantoa on mahdollista tehostaa digitalisaation avulla sekä kehittämällä liiketoimintamalleja ja kansainvälistymisosaamista.

“Emme pysty kilpailemaan halvoilla hinnoilla – kilpailukyvyn pitää tulla muualta, kuten osaamisesta, vastuullisuudesta ja koulutetusta työvoimasta”, sanoo ohjelman valmistelusta vastannut Business Finlandin asiantuntija Jarmo Raittila.

Valmistavalla teollisuudella tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Ilmastopolitiikka vaikuttaa valmistavan teollisuuden toimintaan. Valmistavan teollisuuden on vastattava lainsäädännön, rahoittajien ja ylemmällä arvoketjussa olevien yritysten ja loppuasiakkaiden kiristyviin vaatimuksiin.

“Vähähiilisyys, kiertotalous ja resurssitehokkuus ovat keskeisiä kasvun ajureita ja globaalin kysynnän moottoreita. Suomalaisten yritysten valmiuksia vastata tähän kysyntää pitää kehittää. Tämä on tärkeä osa uutta ohjelmaamme, joka etsii myös ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan”, korostaa Business Finlandin cleantech-ohjelmien johtaja Kaisa Hernberg.

Sustainable Manufacturing Finland kestää vuoteen 2023 asti. Business Finland tulee rahoittamaan ohjelmaan osallistuvien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden t&k&i-hankkeita 150 miljoonalla eurolla.

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman verkkosivut