Vasta viidennes käytetyistä tekstiileistä päätyy uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen – kiertotaloudella kohti pienempiä ilmastopäästöjä

Suomen Luonto -lehti nimesi vuoden 2018 turhakkeeksi pikamuodin. Pikamuodilla viitataan vaatteisiin, joita saatetaan käyttää vain muutamia kertoja ennen niiden hävittämistä. Alan ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää merkittävästi edistämällä tekstiilien kiertotaloutta ja säilyttämällä materiaalit käytössä.

Euroopassa kulutetaan vuosittain noin 6,4 miljoona tonnia vaatteita, ja tekstiiliteollisuuden osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on arviolta noin 10 %. Suurin osa käytöstä poistuvista vaatteista päätyy kuitenkin edelleen sekajätteen mukana energiana hyödynnettäväksi. Tekstiileitä voitaisiin kierrättää nykyistä huomattavasti enemmän useissa eri käyttökohteissa.

Tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi koko EU-alueella vuonna 2025. Pohjoismaisen ministerineuvoston selvityksen mukaan Suomessa noin kolmannes käytöstä poistuvista tekstiileistä viedään jo tällä hetkellä erilliskeräykseen. Esimerkiksi Ranskassa keräys on ollut pakollista jo vuodesta 2008 lähtien, mutta silti erilliskerättyjen tekstiilien osuus on vain 36 %.

Pelkkä tekstiilien kerääminen ei kuitenkaan riitä, vaan oleellisempaa on löytää käytöstä poistuville tekstiileille uusi käyttökohde, jossa materiaalin arvo säilyy. Tällä hetkellä Suomessa käytöstä poistettavista tekstiileistä 12 % päätyy materiaalina kierrätykseen, 10 % second hand -kauppojen ja lahjoitusten kautta uudelleenkäyttöön Suomessa ja 9 % ulkomaille. Jopa 69 % käytöstä poistuneista tekstiileistä hyödynnetään energiana eli poltetaan.

Ympäristön näkökulmasta on oleellisinta, että vaatteet säilyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja ne saadaan kiertämään. Esimerkiksi kierrättämällä vanhat puuvillatuotteet takaisin uusien tekstiilituotteiden raaka-aineeksi voitaisiin säästää jopa 20 000 litraa vettä sekä yli 3 000 kg hiilidioksidipäästöjä jokaista tuotettua vaatekiloa kohden. Yhden vaatekilon päästöt ovat yhtä suuret kuin esimerkiksi yli 2100 kahvikupillisen valmistamisesta aiheutuvat päästöt

Suomessa tekstiilien kiertotaloutta edistetään parhaillaan Telaketju-hankkeella, joka kokoaa yhteen kaikki tekstiilien elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät toimijat yhteen. Hanke päättyy tammikuussa 2019, ja sille suunnitellaan parhaillaan jatkoa. Täältä voit lukea lisää siitä, miten yritykset ja muut organisaatiot voivat lähteä mukaan Telaketju-hankkeeseen edistämään tekstiilien kiertotaloutta.

 

Lähteet: UNECE (YK:n Euroopan talouskomissio), European Clothing Action Plan (Mapping Clothing Impacts in Europe- ja Used Textile Collection in European Cities -raportit), Pohjoismainen ministerineuvosto (Fate and Impact of Used Textiles Export-selvitys)