Vastuullisuus on tullut jäädäkseen tekstiili- ja muotialalle

Vastuullisuus on osa tämän päivän liiketoimintaa. Yritysten odotetaan toimivan vastuullisesti sekä osoittavan sen sidosryhmilleen dokumentoinnin ja viestinnän keinoin.

Article image

Tekstiili- ja muotialan tuotantoketjut ovat tyypillisesti pitkiä ja globaaleja, minkä vuoksi tuotteiden alkuperää voi olla vaikea määritellä. Tarkoitetaanko sillä raaka-aineen alkuperämaata; maata, jossa kangas valmistetaan; maata, jossa se ommellaan vaatteeksi vai maata, jossa vaate suunnitellaan?

Koska valmis tekstiilituote syntyy monen toimijan yhteistyönä, on tekstiilialan vastuullisuuskin jaettua vastuuta, missä jokaisella toimijalla on oma, tärkeä roolinsa. Toimialasta ja tuotevalikoimasta riippumatta yrityksiltä toivotaan läpinäkyvyyttä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritysten odotetaan tuntevan valmistamiensa ja markkinoimiensa tuotteiden tuotantoketju. Siitä viestitään asiakkaille ja muille sidosryhmille mahdollisimman avoimesti.

Yrityksen tärkeimpiä vastuullisuuspäätöksiä onkin se, millaisten kumppaneiden kanssa se tekee yhteistyötä. Johtaminen luo viitekehyksen vastuullisen toiminnan systemaattiselle kehittämiselle. Suomen Tekstiili ja Muoti edistää alan vastuullisuutta yhteistyössä jäsentensä kanssa.

Suomen Tekstiili ja Muoti on koonnut esimerkkejä suomalaisten tekstiiliyritysten vastuullisuuskäytännöistä ja julkaisee Vastuun kantajat –teoksen 16.6.2015. Tiedot tilaisuudesta tulevat verkkosivuillemme kesäkuun alussa.

Lisätiedot

Anna-Kaisa Auvinen
Toimitusjohtaja
Suomen Tekstiili ja Muoti ry
p. 050 536 5078