Uutta osaamista vaatetusalan ylemmästä AMK-tutkinnosta

Kiinnostaako vaatetusalan ylempi korkeakoulututkinto? Nyt on aika hakea. Metropolia Ammattikorkeakoulun hakuaika on 15.3.- 5.4.2017.

Metropolia Ammattikorkeakoulun maisteritason tutkinto vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan asiantuntija- ja esimiesasemassa.

Opinnoissa syvennetään ja kehitetään vaatetusalan työelämän prosesseja tuotehallinnassa, hankintatoimen strategisessa osaamisessa ja laadunhallinnan alueella. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa 1,5 lukuvuoden aikana.

Hakukelpoisia ylempään AMK-tutkintoon ovat alan AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet.

Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehdään työelämän kehittämistehtävänä omalle työnantajalle tai jollekin muulle yritykselle tai organisaatiolle.

Lue lisää opinnoista Metropolian sivuilta!