Vauvojen nukkumaympäristön tuotteille tulossa uusia tuoteturvallisuusvaatimuksia

Uusien tuoteturvallisuusstandardien tavoitteena on minimoida mahdolliset riskit vauvojen nukkumaympäristön tuotteissa, kuten peitoissa, unipusseissa ja reunapehmusteissa.

Vaatimuksia on tulossa mm. tuotteiden mekaanisille ja fysikaalisille ominaisuuksille, kuten naruille ja nyöreille, vetoketjuille, ompelulangoille, painokuville sekä tuotteissa käytetyille kemikaaleille. Lisäksi vauvojen peitoille ja unipusseille on asetettu lämpöresistanssin raja-arvo, jota ei ole aikaisemmin käytetty Suomessa myytävissä vauvojen tuotteissa.

Tuotteisiin tulee uudenlaisia merkintöjä. Suomen kannalta poikkeavaa on erityisesti peittoihin lisättävä suositus, ettei niitä käytettäisi alle 12  kuukauden ikäisillä vauvoilla. Suositus perustuu joidenkin maiden vaatimuksille siirtyä käyttämään unipusseja pienillä vauvoilla.

Standardeissa on kiinnitetty huomiota mm. tukehtumis- ja kuristumisriskeihin, hypotermiaan (alhainen kehon lämpötila) ja hypertermiaan (kehon liiallinen lämpeneminen), pieniin irtoaviin osiin ja materiaalin syttyvyyteen. Työssä otettiin huomioon myös lapsen kehitysvaiheet (ikä, pituus, paino, toimintakyky) sekä tuotteen oletettava käyttö.

Tuoteturvallisuusstandardien taustalla on Euroopan komission selvitys lasten nukkumaympäristön mahdollisista riskeistä ja sitä seurannut komission toimeksianto eurooppalaisille standardisointiorganisaatioille tehdä tuoteturvallisuusstandardit riskien minimoimiseksi.

Uudet vaatimukset astuvat voimaan arviolta kahden vuoden kuluessa, sillä siirtymäaika tuotteille on 18kk siitä, kun standardit on virallisesti julkaistu ja saatavilla. Uudet standardit julkaistaneen tämän kevään kuluessa.