Viisi asiaa, joista tunnistat vastuullisen yrityksen

Tekstiilituotteiden ekologisuus, materiaalien alkuperä ja tuotanto-olosuhteet kiinnostavat mediaa, kuluttajia ja asiakkaita yhä enenevässä määrin.

Vastuullisuus on laaja käsite, eikä yrityksiä voida suoraan asettaa vastuullisuustyön perusteella paremmuusjärjestykseen. Vastuullisuudesta on kuitenkin tullut keskeinen osa yritysten maineenrakennusta ja sen avulla yritys voi erottautua kilpailijoista.

Seuraavat asiat ovat tyypillisiä piirteitä vastuullisesti toimiville yrityksille:

  1. Vastuullisuus sisältyy yrityksen perusfilosofiaan eli on huomioitu yrityksen arvoissa, visiossa ja strategiassa.
  2. Yrityksellä on vastuullisuutta ohjaavat toimintaperiaatteet.
  3. Yritys keskittyy sen toiminnan kannalta oleellisiin vastuullisuuskysymyksiin.
  4. Vastuullisuuden tuloksia mitataan ja niistä viestitään avoimesti.
  5. Yritys kuuntelee sidosryhmiensä toiveita ja pyrkii vastaamaan heidän odotuksiinsa.

Moni yritys täyttää tunnusmerkit, mutta asioista ei osata puhua vastuullisuus-termin alla. Päästäkseen vastuullisuustyössä alkuun, täytyy yrityksen ymmärtää käsitteen laajuus ja panostaa toimintaperiaatteiden, mittareiden ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry järjestää tekstiili- ja muotialan yrityksille suunnatun Vastuullisuustyön ja vastuuviestinnän ABC -koulutuksen Helsingissä 1.11.2016. Koulutuksessa pureudutaan konkreettisiin työkaluihin, miten ja mistä yritysten kannattaa vastuullisuustyönsä aloittaa.

Tutustu koulutuspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 26.10.2016 mennessä.