Yli puolet tekstiili- ja vaatealan yrityksistä kokee vientitilanteen parantuneen

Elinkeinoelämän keskusliitto kysyi yrityksiltä tammikuussa, miten ne arvioivat tulevien kuukausien suhdannekehitystään. Peräti 60 prosenttia tekstiili- ja vaateteollisuuden yrityksistä kokee, että vienti vetää paremmin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Myös suhdannenäkymät lähitulevaisuudelle ovat edelleen kasvussa.

Suhdannebarometrissa tiedustellaan yritysten näkemystä suhdanteiden kehittymisestä. Tekstiili- ja vaatealan yritysten suhdannenäkymät ovat olleet kasvussa viime vuoden ajan.

Saldoluku

Vastausten perusteella lasketaan tunnusluvuksi saldoluku. Saldoluvussa positiivista kehitystä kuvanneiden osuudesta vähennetään negatiivista kehitystä kuvanneiden osuus. Jos saldoluku on positiivinen, niin useampi yritys näkee alan kehityksen positiivisena kuin negatiivisena. 

Tammikuussa 2017 suhdannenäkymien saldoluku oli +11. Suhdanteiden paranemista odotti nyt 16 prosenttia vastaajista. Viisi prosenttia ennusti tilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.

Edellisen kerran tulevaisuuden näkymät on koettu yhtä positiivisiksi keväällä 2010. Tämänhetkisessä koetussa suhdannetilanteessa on ollut hienoista nousua, mutta suhdannetilanne koetaan silti edelleen vaatimattomaksi (saldoluku -44).

Kuva: Tekstiili- ja vaatealan yritysten suhdannenäkymät tulevana puolivuotiskautena sekä viennin kehitys edelliseen vuoteen verrattuna. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Suhdannebarometrin erityinen valopilkku on tekstiili- ja vaatealan yritysten vienti. Peräti 60 prosenttia vastaajista kokee viennin parantuneen edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vientitilausten tilanne kolmen viime kuukauden aikana ja lähitulevaisuudessa koetaan positiiviseksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Tammikuussa 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 18 vaateteollisuuden ja 8 tekstiiliteollisuuden yritystä, jotka työllistävät Suomessa yhteensä noin 3 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 420 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: EK:n suhdannebarometri