Yritykset hyötyvät yhteiskuntavastuusta enemmän kuin uskovatkaan

Yhteiskuntavastuullisuus vähentää yritysten kustannuksia ja kasvattaa myyntiä, mutta vastuullisuutta ei silti vielä täysin mielletä tulostekijäksi. Tämä käy ilmi Yritysvastuuverkosto FIBSin 17.3.2014 julkistamasta yritysten vastuullisuustoiminnan tavoitteita, keinoja ja vaikutuksia kartoittavasta tutkimuksesta.

Article image

TNS Gallupilla teetetyn tutkimuksen mukaan yritysjohtajat ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen liiketoimintaan, mutta sitä ei silti nähdä vielä täysin yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että yritysten hallituksissa vastuullisuusosaaminen lisääntyy jatkuvasti, mutta yritysvastuun ammattilaisia tarvitaan lisää. Ympäristökysymyksiä pidetään edelleen olennaisimpana vastuullisuusteemana. Sen sijaan ihmisoikeudet sekä kuluttaja-asiat koetaan vähiten tärkeiksi. Yhä useamman yrityksen todettiin noudattavan myös kansainvälisiä vastuullisuusperiaatteita. Tutkimusta varten haastateltiin 201 suuryrityksen toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa henkilöä.

Lisätietoja: