Yrityksissä neuvotellaan 24 tunnin työajan lisäyksestä vuodelle 2017

Tekstiili- ja muotialan työehtosopimusratkaisuissa on sovittu, että työaikaa lisätään ensi vuonna 24 tunnilla siten, ettei vuosittainen ansiotaso muutu. Työajan lisääminen toteutetaan työpaikoilla paikallisesti sopien. Tavoitteena on saada paikallisen sopimisen neuvottelut käydyksi joulukuun puoliväliin mennessä.

Paikallisen sopimisen neuvotteluja käydään parhaillaan jäsenyrityksisissä.

Yritykset ja työpaikat ovat erilaisia, joten jokaisella työpaikalla on mahdollista sopia sinne parhaiten soveltuva ratkaisu. Joillekin ratkaisuna toimivat pekkaspäivät, arkipyhät tai lauantaipäivät. Toisissa yrityksissä työajan pidennykset hoidetaan esimerkiksi tekemällä sesonkiaikana pidempää päivää.

Jos paikallista sopimusta ei saada aikaiseksi, säännöllistä työaikaa voidaan pidentää maksimissaan neljällä tunnilla kahden viikon ajanjaksossa työnantajan päättämänä ajankohtana.

Kilpailukykysopimuksessa sovitussa vuosityöajan pidentämisessä on kyse rakenteellisesta muutoksesta. Työajan pidennyksellä on tarkoitus lisätä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Lisätietoa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenille extranetin Työmarkkina-asiat-sivuilla.