Yritysten jätteille ja poistotekstiileille etsittävä hyödyntäjää 1.1.2020 alkaen

Jätelainsäädännön muutos tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Se velvoittaa yrityksiä käyttämään Materiaalitori.fi-palvelua, jos jätteitä tai sivuvirtoja haluaa toimittaa kunnalliseen jätehuoltoon. Voimassa oleviin sopimuksiin yksityisten jätehuoltoyritysten kanssa lakimuutos ei vaikuta.

Materiaalitori.fi on digitaalinen kiertotaloutta edistävä palvelu, jonka avulla yritykset voivat maksutta tarjota ja etsiä ylijäämä-, jäte- ja muita materiaalivirtoja sekä uusioraaka-aineita edelleen hyödynnettäväksi.

Tähän saakka tekstiilituotannon ylijäämän ja käytöstä poistuvien työvaatteiden kierrättäminen hyötykäyttöön on osoittautunut monelle toimijalle haastavaksi. Materiaalitori tukee yrityksiä markkinaehtoisen palvelun löytämisessä, sillä jatkossa teollisuuden leikkuujätteelle ja muille sivuvirroille sekä käytöstä palautuville tuotteille voi etsiä hyödyntäjää palvelun kautta.

Miten muutos käytännössä vaikuttaa tekstiili- ja muotialan yrityksiin?

Vuoden 2020 alusta voimaan astuvan uuden jätelainsäädännön myötä yritysten on etsittävä jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin voi pyytää palvelua kunnalliselta toimijalta. Esimerkiksi kuluttajien poistotekstiilien käsittelyä kehittävä Lounais-Suomen Jätehuolto on kunnallinen toimija. Yksityisiä tekstiilimateriaalin jatkojalostajia Suomessa ovat muun muassa Dafecor ja Rester.

Jätelainsäädännön velvoite koskee tilanteita, joissa yrityksen jätehuoltopalvelun kokonaisarvo ylittää vuositasolla 2000 euroa. Palvelua voivat kuitenkin käyttää kaikki yritykset koosta ja vuosittaisesta jätehuoltotarpeesta riippumatta.

Yrityksen ei ole välttämätöntä tehdä mitään, jos sillä on jo sopimus jätehuoltopalveluista yksityisen palvelutarjoajan kanssa. Jos yritys kuitenkin haluaa etsiä tekstiilimateriaalille hyödyntäjää, joka ohjaa materiaalit kiertoon, niin se voi ilmoittaa materiaaleista Materaalitori.fi-palvelun kautta. Materiaali voi olla esimerkiksi tuotannossa syntyvää leikkuujätettä, muita sivuvirtoja tai käytöstä poistuvia tekstiilituotteita. Hyödyntäjä voi olla toinen yritys, joka käyttää sivuvirtaa raaka-aineenaan, tai yksityinen palveluntarjoaja.

Yritykset hakevat jätehuoltopalveluita ensisijaisesti markkinaehtoisilta toimijoilta. Jos yritys ei löydä sopivaa jätehuoltopalvelun tarjoajaa, niin 1.1.2020 jälkeen yrityksen tulee julkaista Materiaalitori.fi-palvelussa ilmoitus tarvitsemastaan palvelusta. Mikäli markkinaehtoista palveluntarjoajaa ei löydy 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä Materiaalitori.fi-palveluun, yritys voi pyytää toissijaista jätehuoltopalvelua kunnalliselta jätelaitokselta.

Miten palvelu käytännössä toimii?

Materiaalitori.fi:ssä yritykset voivat maksutta tarjota ja etsiä ylijäämä-, jäte- ja muita materiaalivirtoja sekä uusioraaka-aineita edelleen hyödynnettäväksi. Palvelussa voi selata, etsiä ja katsella ilmoituksia ilman kirjautumista. Jos yritys haluaa lisätä oman ilmoituksen tai vastata ilmoituksiin, palveluun pitää kirjautua.

Kun yritys etsii palvelusta materiaalilleen vastaanottajaa, niin sen tulee muun muassa määritellä, onko kyseessä jäte ja haluaako täyttää ilmoituksen niin, että voi tarvittaessa edetä pyytämään kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Mitä enemmän ja tarkempia tietoja materiaalista pystyy antamaan, sitä helpompi siihen on vastata ja tehdä tarjouksia.

Palvelua tuottavat ja ylläpitävät ympäristöministeriö ja Motiva.

Lue tarkemmin Materiaalitori.fi-palvelun käytöstä.