Mahdollisuuksia yrityksille: AVEKin avustukset tuotekehitykseen ja pilottihankkeisiin  

Tavoitteena tuotekehitys, määränpäänä monialainen pilottihanke? Tutustu AVEKin avustuksiin yrityksille, yhdistyksille ja verkostoille!  

Jos yrityksessäsi on testaamista ja toteuttamista vailla oleva idea, kannattaa tutustua AVEKin avustuksiin. Erityisesti CreaDemo ja CreMa sopivat myös tekstiili- ja muotialan yritysten tuotekehitys- ja pilottihankkeisiin.

CreaDemo tuotekehityshankkeisiin

CreaDemo-avustuksia jaetaan muun muassa yritysten, yhdistysten sekä verkostojen tuotekehityshankkeisiin, joissa kehitetään luovien alojen tuote- tai palveluinnovaatioita.  

Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen eri aloilta, ja niillä voidaan myös edistää tuotteiden tai palveluiden tuotteistamista ja markkinoille saattamista. Avustusta voidaan myöntää demon, pilotin tai prototyypin valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.  

Demo-, pilotti- ja protoavustusten suuruus vaihtelee noin 10 000–30 000 euron välillä. Konseptisuunnitteluun myönnetään enintään 5 000 euron avustus. 

CreMa monialaisiin pilottihankkeisiin

CreMaavustuksella voidaan käynnistää luovien alojen ja muiden alojen monialaisia pilottihankkeita ja edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä. CreMa on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen.  

Yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta hankkeissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen osaamista luoville aloille. CreMa-avustuksia jaetaan vuonna 2020 enintään 260 000 €.  

CreMa-rahoitushaku toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön. 

Hae 31.3. mennessä

AVEK-tuissa on jatkuva hakuaika, mutta päätökset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Seuraavissa päätöksissä huomioidaan 31.3.2021 mennessä tulleet hakemukset. 

Lue lisää AVEKista Kopioston sivuilta